RSPSSStatystyka

Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych

27 - 29 lis 2023

Online

3 600,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Prognozowanie szeregów czasowych jest ważnym składnikiem każdego procesu decyzyjnego w biznesie. Zdolność trafnego prognozowania w zmieniającym się środowisku biznesowym ma kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji czy zaspokojenia popytu.

  Niestety w praktyce na skutek niewłaściwego podejścia do prognozowania bardzo często spotykamy się z prognozami obarczonymi dużymi błędami. Koszty jakie z tego tytułu ponoszą firmy są znaczące aczkolwiek bardzo łatwe do zminimalizowania poprzez zastosowanie właściwych metod prognostycznych. Nie ma uniwersalnego podejścia do prognozowania dlatego zrozumienie charakterystyki i metod stosowanych w tym celu jest kluczowe w procesie prognostycznym. Szkolenie prognozowanie szeregów czasowych stanowi doskonałą odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości jakie stwarza proces prognostyczny.

  W trakcie szkolenia nauczysz się postępowania na każdym kroku procesu prognostycznego począwszy od zdefiniowania problemu poprzez zbieranie danych, wstępną analizę, wybór modeli oraz metody ich estymacji po ocenę jakości prognostycznej i wybór ostatecznej prognozy. Każdy z elementów szkolenia poparty jest licznymi przykładami i ćwiczeniami w wybranym oprogramowaniu do analizy szeregów czasowych.

  Mając na uwadze praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia przykłady i ćwiczenia przedstawiamy w wybranym przez uczestników oprogramowaniu. Najczęściej szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o program R który jest darmowym narzędziem o wszechstronnym zastosowaniu do analizy danych. Niezależnie od wybranego oprogramowania w trakcie szkolenia otrzymasz zestaw procedur i komend jakie należy wykonać na każdym kroku aby stworzyć wiarygodną prognozę wraz z materiałami prezentowanymi w trakcie szkolenia.

  Szkolenie przeprowadzane jest przez ekspertów, absolwentów renomowanych uczelni, wykładowców o wieloletnim doświadczeniu w zakresie analizy szeregów czasowych i prognozowania w biznesie. Nasi trenerzy zdobywali swoje doświadczenie realizując szereg projektów dla rządów, organizacji międzynarodowych i korporacji.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób których praca zawodowa wymaga analizowania szeregów czasowych oraz ich prognozowania w szczególności:

  • Analityków
  • Konsultantów
  • Statystyków
  • Managerów

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Stosować techniki wykorzystywane w procesie prognostycznym
  • Dekomponować szereg czasowy
  • Usuwać sezonowość z szeregów czasowych
  • Stosować metody wygładzania wykładniczego do analizy i prognozowania
  • Stosować zaawansowane modele ekonometryczne do prognozowania szeregów czasowych
  • Tworzyć prognozy w oparciu o model regresji liniowej
  • Tworzyć prognozy punktowe oraz przedziałowe
  • Wykorzystywać techniki jakościowe do modyfikowania prognoz ilościowych
  • Badać jakość prognostyczną modeli pozwalającą na doskonalenie narzędzi oraz prognoz
  • Metody prognozowania
  • Proces prognostyczny
  • Prognoza, Plan, Cel
  • Przegląd narzędzi stosowanych do analizy i prognozowania
  • Zmienne losowe
  • Proces stochastyczny a szereg czasowy
  • Testy statystyczne
  • Ćwiczenia
  • Analiza graficzna
  • Stacjonarność
  • Transformacje szeregów czasowych
  • Ćwiczenia
  • Prognoza punktowa, przedziałowa
  • Prognoza ex post
  • Prognoza ex ante
  • Walidacja prognozy
  • Miary trafności prognostycznej
  • Ćwiczenia
  • Metoda naiwna
  • Metoda średniej
  • Metoda średniej ruchomej
  • Metoda naiwna z trendem i sezonowością
  • Ćwiczenia
  • Komponenty szeregu czasowego
  • Analiza trendu i prognozowanie
  • Analiza i eliminacja wahań sezonowych
  • Metoda Arima X12
  • Ćwiczenia
  • Proste wyrównywanie wykładnicze
  • Metoda Holta
  • Metoda Holta-Wintersa
  • Metody trendu tłumionego
  • Identyfikacja postaci modelu
  • Wygładzanie wykładnicze w przestrzeni stanów
  • Ćwiczenia
  • Korelacja a regresja
  • Estymacja
  • Dobór zmiennych prognostycznych
  • Walidacja modelu
  • Prognozowanie
  • Ćwiczenia
  • Analiza komponentów modelu AR i MA
  • Identyfikacja postaci modelu metodą Boxa-Jenkinsa
  • Walidacja modelu
  • Prognozowanie
  • Ćwiczenia
  • Strategia bottom-up
  • Strategia top-down
  • Strategia middle out
  • Optymalna kombinacja strategii
  • Ćwiczenia
  • Stabilność prognostyczna modelu
  • Automatyzacja wyboru metody prognozowania
  • Uśrednianie prognoz
  • Ćwiczenia
  • Ograniczenia
  • Prognozowanie przez analogię
  • Metoda delficka
  • Prognozy scenariuszowe
  • Prognozowanie nowych produktów
  • Ćwiczenia