ExcelProgramowanieVisual Basic

Excel – poziom zaawansowany z programowaniem w Visual Basic For Applications

28 - 30 cze 2023

Online

1 400,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie Excel – poziom zaawansowany prowadzone jest w formie warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wykonać ćwiczenia praktyczne i zastosować poznane narzędzia w rzeczywistych sytuacjach. Kursanci poznają bardziej zaawansowane narzędzia i funkcje programu, takie jak makra i skrypty VBA, zaawansowane formuły i funkcje, a także techniki pracy z dużymi zbiorami danych i optymalizacji wydajności programu. Dzięki temu będą mogli lepiej zrozumieć, jak działają poszczególne narzędzia i jak można je wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie Excel – poziom zaawansowany jest przeznaczone dla osób, które już posiadają doświadczenie w obsłudze programu Excel i chcą poszerzyć swoje umiejętności oraz zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, a także chcą się nauczyć jak wykorzystać język programowania Visual Basic for Applications do automatyzacji pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz rozszerzania jego funkcjonalności.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie:

  • Obsługiwał zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Formatował dane na poziomie zaawansowanym
  • Wykonywał skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
  • Zakładał zaawansowane filtry
  • Analizował dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych
  • Rozumieć model obiektowy programu Microsoft Excel i koncepcję języka VBA
  • Efektywnie wykorzystywać główne funkcjonalności okna edytora VBA
  • Tworzyć procedury w języku VBA
  • Tworzyć i używać zmienne
  • Tworzyć i wykorzystywać funkcje użytkownika w języku VBA
  • Pisać kod manipulujący obiektami wbudowanymi w program Microsoft Excel
  • Wykorzystywać wachlarz popularnych technik programistycznych
  • Tworzyć formularze zawierające różne kontrolki
  • Oprogramować zdarzenia obsługiwane przez kontrolki formularzy
  • Tworzyć procedury uruchamiające się automatycznie
  • Pisać kod obsługujący różne typy błędów
  1. Praca z danymi
  • Wklejanie specjalne – omówienie możliwości
  • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
  • Tworzenie formatów użytkownika dla różnych typów danych
  • Poprawność danych
  • Dynamiczne listy wartości
  2. Menadżer nazw
  • Reguły nadawania nazw
  • Sposoby tworzenia nazw
  • Edycja i usuwanie nazw
  3. Tabele
  • Tworzenie Tabel
  • Operacje na tabelach
  • Wiersz podsumowania
  4. Omówienie wybranych bibliotek funkcji – tworzenie i zagnieżdżanie
  • Funkcje Logiczne m.in.: JEŻELI, ORAZ, LUB,
  • Funkcje daty i czasu, m.in.: DZIEŃ.TYG, NUM.TYG, DZIEŃ.ROBOCZY, DNI.ROBOCZE
  • Funkcje matematyczne m.in.: SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.ILOCZYNÓW
  • Funkcje tekstowe m.in.: FRAGMENT.TEKSTU, TEKST, PORÓWNAJ, DŁ, ZNAJDŹ
  • Funkcje statystyczne m.in.: LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW,
  • Funkcje wyszukiwania i adresu m.in.: PODAJ.POZYCJE, WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS
  • Wykorzystanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE
  • Formuły tablicowe
  5. Filtry zaawansowane
  • Filtry zaawansowane – zasady tworzenia
  • Stosowanie warunków filtra
  • Filtry zależne od formuł i funkcji
  6. Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie zależne od wartości
  • Formatowanie zależne od formuł i funkcji
  7. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Obliczenia na tabeli przestawnej
  • Grupowanie danych w tabeli
  • Pola i elementy obliczeniowe
  • Wykresy przestawne
  • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
  • Wykorzystanie osi czasu
  1. Wstęp i rozpoczęcie pracy
  • Terminologia związana z VBA
  • Okno edytora VBA
  • Koncepcja obiektów
  • Korzystanie z przeglądarki obiektów
  • Dostęp do pomocy
  • Nagrywanie prostych makr
  • Korzystanie z przeglądarki projektów
  • Praca z oknem właściwości
  • Korzystanie z obszaru roboczego
  • Wyświetlanie innych okien
  • Praca z paskiem narzędzi edytora VBA
  • Praca z modułem kodu
  • Różne sposoby na uruchamianie kodu
  2. Zmienne
  • Tworzenie i używanie zmiennych
  • Typy danych, deklarowanie typów danych
  • Typy tablicowe
  • Zakres dostępności zmiennych
  • Sposoby przekazywania zmiennych
  3. Dobre praktyki
  • Tworzenie wcięć w kodzie
  • Komentowanie kodu
  • Wykorzystanie technologii IntelliSense
  • Optymalizacja kodu
  1. Procedury i funkcje
  • Konstrukcja i zastosowanie procedur
  • Koncepcja funkcji
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Używanie własnej funkcji w arkuszu i w kodzie VBA
  • Używanie wielu argumentów
  2. Korzystanie z obiektów programu MS Excel
  • Obiekty Application, Worksheet, Workbook, Worksheet, Range
  • Wykorzystanie ww. obiektów
  3. Instrukcje sterujące w VBA
  • Konstrukcja If
  • Konstrukcja Select Case
  • Pętla For
  • Instrukcja Do While
  • Funkcje MsgBox i InputBox
  4. Formularze
  • Koncepcja i tworzenie formularzy VBA
  • Dodawanie kontrolek (TextBox, Label, ComboBox, OptionButton, CommandButton)
  • Obsługa zdarzeń formularza
  • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
  • Sposoby uruchamiania formularzy
  5. Obsługa zdarzeń
  • Zdarzenia skoroszytu
  • Zdarzenia arkusza
  • Zdarzenia wykresów
  • Zdarzenia OnKey oraz OnTime
  6. Tabele przestawne w VBA
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Odświeżanie tabel przestawnych
  • Inne elementy pracy z tabelami przestawnymi
  7. Interakcja z innymi aplikacjami
  • Wysyłanie wiadomości e-mail z MS Outlook
  • Tworzenie prezentacji z MS PowerPoint
  8. Operacje na plikach
  • Tworzenie plików
  • Tworzenie kopii zapasowych
  • Operacje na plikach tekstowych
  9. Obsługa błędów
  • Typy błędów
  • Instrukcje On Error, Resume
  • Używanie struktur decyzyjnych przy obsłudze błędów
  • Definiowanie własnych typów błędów