8 minut Czytania

Pandas — Twoje narzędzie do analizy i przetwarzania danych

Pandas to najpopularniejsza biblioteka Pythona do przetwarzania i analizy danych. Zapewnia wysokopoziomowe struktury danych, takie jak DataFrame i Series, które umożliwiają łatwe manipulowanie tabelarycznymi danymi. Pandas jest idealny do różnych zadań, w tym filtrowania danych, transformacji, agregacji, a także do łączenia i kształtowania danych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest pandas, dlaczego jest przydatny i jak zacząć z niego korzystać.

Grafika przedstawiająca składniki analizy danych w Python, ze wskazaniem na Pandas

Dlaczego warto poznać Pandas?

Pandas to biblioteka Pythona , która zrewolucjonizowała sposób, w jaki programiści i analitycy danych podchodzą do przetwarzania i analizy informacji. Została stworzona z myślą o ułatwieniu pracy z danymi, które często są niekompletne lub wymagają szczególnej obróbki przed dalszym przetwarzaniem. Dzięki Pandas, użytkownicy mogą korzystać z elastycznych i intuicyjnych struktur danych , takich jak DataFrame, które choć nie zawsze są najwydajniejsze w obsłudze ogromnych zbiorów, oferują nieocenione możliwości w zarządzaniu mniejszymi i średnimi ilościami danych.

Jej kluczowe funkcje to:

 • Transformacje danych: biblioteka oferuje rozbudowane możliwości manipulacji danymi, w tym sortowanie, wybieranie specyficznych segmentów danych, oraz filtrowanie, co jest niezbędne w codziennej pracy z danymi.
 • Statystyki i podsumowania: ułatwia wykonywanie obliczeń statystycznych, takich jak średnia, mediana czy odchylenie standardowe, co jest fundamentalne w analizie danych.
 • Modyfikacja i przekształcanie DataFrame: użytkownicy mogą łatwo modyfikować strukturę DataFrame, dodając lub usuwając kolumny, co umożliwia dostosowanie danych do konkretnych wymagań analitycznych.
 • Scalanie danych: Pandas posiada funkcje takie jak merge, join i concat, które pozwalają na efektywne łączenie różnych zestawów danych, kluczowe w projektach, gdzie dane pochodzą z wielu źródeł.
 • Współpraca z ekosystemem PyData, co zapewnia płynną współpracę z innymi bibliotekami:

 • NumPy: dzięki integracji z NumPy, Pandas zapewnia wydajne obliczenia numeryczne.
 • Wizualizacja danych: biblioteki takie jak Matplotlib, Seaborn i Plotly umożliwiają tworzenie zaawansowanych wizualizacji bezpośrednio z obiektów DataFrame, co ułatwia prezentację wyników analiz.
 • scikit-learn: Pandas jest często wykorzystywany do przygotowania danych do analizy i modelowania w scikit-learn, co jest standardem w projektach uczenia maszynowego.
 • Najpopularniejsza biblioteka w języku Python znacząco ułatwia pracę z danymi, czyniąc proces analizy szybszym i bardziej intuicyjnym, co czyni go nieodzownym narzędziem dla każdego specjalisty od danych.

  Jednakże, gdy chodzi o obsługę bardzo dużych zbiorów danych, typowych dla problemów związanych z Big Data, Pandas może napotykać wyzwania, zwłaszcza związane z wydajnością i zarządzaniem pamięcią. W miarę wzrostu ilości danych, mogą pojawić się problemy z wydajnością, które mogą wymagać dodatkowej optymalizacji kodu lub użycia innych narzędzi, takich jak Dask, które są specjalnie przystosowane do pracy z dużymi zbiorami danych w środowisku Python.

  Mimo swoich ograniczeń, biblioteka ta pozostaje niezastąpionym narzędziem w obszarze przetwarzania i analizy danych, które z powodzeniem można dostosować do specyficznych potrzeb projektów. Jego popularność i uznanie w środowisku akademickim oraz wśród profesjonalistów jest świadectwem jego wartości. Zrozumienie jego możliwości i ograniczeń jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania tej potężnej biblioteki w praktyce analitycznej i inżynieryjnej.

  Najistotniejsze struktury danych

  Pandas jest wyposażony w kilka podstawowych struktur danych, które są używane do efektywnej organizacji i manipulacji danymi. Dwie z najważniejszych to Series i DataFrame, które umożliwiają przeprowadzanie szerokiego zakresu operacji na danych.

  Series to jednowymiarowa tablica etykietowana, która może przechowywać dane dowolnego typu (takie jak liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe, łańcuchy znaków, obiekty Pythona itp.). Każdy element w Series ma przypisany indeks, który jest jego unikalnym identyfikatorem w tablicy. Przykładem użycia Series może być kolumna danych z tabeli, reprezentująca np. ceny produktów, temperatury, itp.

  DataFrame to dwuwymiarowa struktura danych, podobna do tabeli w SQL lub arkusza w Excelu. DataFrame składa się z wierszy i nazwanych kolumn, co czyni go bardzo podobnym do tradycyjnej bazy danych. Każda kolumna w DataFrame może zawierać elementy różnego typu, co jest typowe dla danych rzeczywistych, które często są niejednorodne.

  Pierwsze kroki z Pandas

  Poniżej pierwsze kroki, które musisz wykonać, aby zacząć efektywnie pracować z tą biblioteką.

  Instalacja

  Pierwszym krokiem jest zainstalowanie biblioteki, co można zrobić za pomocą menedżera pakietów pip. Wystarczy uruchomić poniższe polecenie w wierszu poleceń:

  pip install pandas

  Gdy biblioteka jest już zainstalowana, możemy zacząć z niej korzystać. Aby rozpocząć, wystarczy zaimportować bibliotekę do swojego skryptu lub środowiska pracy w Pythonie. Użycie Pandas rozpoczyna się zwykle od zaimportowania tej biblioteki z konwencjonalnym aliasem pd, co ułatwia dostęp do wszystkich jej funkcji i narzędzi. Oto jak to zrobić:

  import pandas as pd

  Tworzenie pierwszej ramki danych

  DataFrame to główna struktura danych w Pandas, służąca do przechowywania i manipulowania tabelarycznymi danymi. Możesz stworzyć DataFrame z różnych źródeł danych, takich jak słowniki, listy, czy pliki CSV. Oto przykład, jak stworzyć prosty DataFrame z listy słowników:

  import pandas as pd
  
  data = [{'name': 'Alice', 'age': 25}, {'name': 'Bob', 'age': 30}]
  df = pd.DataFrame(data)
  print(df)

  Wczytywanie danych

  Pandas wspiera wczytywanie danych z różnych formatów plików. Aby wczytać dane z pliku CSV, użyj funkcji read_csv():

  df = pd.read_csv('ścieżka/do/pliku.csv')

  Możesz również łatwo wczytać dane z plików Excela, JSON, SQL i wielu innych, korzystając z odpowiednich funkcji, takich jak read_excel(), read_json(), czy read_sql() .

  Przetwarzanie danych

  Pandas oferuje wiele funkcji do przetwarzania i analizy danych. Na przykład, możesz wyświetlić pierwsze kilka wierszy danych używając funkcji head():

  df.head()

  Metoda .describe() drukuje statystyki podsumowujące wszystkich kolumn liczbowych, takie jak liczba, średnia, odchylenie standardowe, zakres i kwartyle kolumn liczbowych.

  df.describe()

  Metoda .info() umożliwia szybkie sprawdzenie typów danych, brakujących wartości i rozmiaru danych ramki DataFrame.

  df.info()

  Pandas umożliwia szybkie obliczanie podstawowych statystyk dla całego DataFrame lub dla poszczególnych kolumn. Funkcje takie jak mean(), median(), std() i wiele innych są łatwo dostępne. Na przykład, aby obliczyć średni wiek w całym DataFrame, użyj:

  average_age = df['age'].mean()
  print(f"Średni wiek: {average_age}")
  

  Filtrowanie pozwala na wybór tylko tych danych, które spełniają określone kryteria. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić tylko wiersze, gdzie wiek jest większy niż 30, możesz użyć:

  filtered_data = df[df['age'] > 30]
  print(filtered_data)
  

  Sortowanie danych po konkretnej kolumnie pozwala na łatwe porządkowanie danych. Na przykład, aby posortować DataFrame względem kolumny 'age’, użyj funkcji sort_values() :

  sorted_df = df.sort_values(by='age')
  print(sorted_df)
  

  Grupowanie jest szczególnie przydatne, gdy chcesz przeprowadzić operacje na podgrupach danych. Pandas pozwala grupować dane na podstawie jednej lub więcej kolumn, a następnie wykonywać na nich operacje takie jak sumowanie, średnia, maksimum, minimum itp. Na przykład, aby uzyskać średni wiek osób o tym samym imieniu, możesz użyć:

  grouped_data = df.groupby('name')['age'].mean()
  print(grouped_data)
  

  Wykorzystanie Pandas w praktyce

  Narzędzie to znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, od finansów po nauki społeczne. Dzięki swojej wydajności, produktywności i możliwościom, biblioteka ta stała się kluczowym elementem do interaktywnej analizy danych w środowisku Python. Oto kilka przykładów rzeczywistego jej zastosowania, które ilustrują, jak może ona wspierać różne sektory w analizie i przetwarzaniu danych.

 • Finanse – w świecie finansów jest nieocenionym narzędziem do analizy ryzyka portfela, symulacji strategii handlowych oraz wykonywania agregacji danych finansowych. Analitycy używają jej do modelowania złożonych sytuacji finansowych, co pozwala na lepsze zrozumienie rynku i podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych.
 • Nauka i statystyka – Pandas umożliwia czyszczenie, manipulowanie i modelowanie złożonych zbiorów danych pochodzących z eksperymentów i badań obserwacyjnych. Proste i intuicyjne interfejsy tej biblioteki ułatwiają przeprowadzanie analiz, co jest kluczowe w pracy naukowców i statystków.
 • Biznes – w tym sektorze, pomaga ona w raportowaniu i wizualizacji kluczowych wskaźników biznesowych oraz poznawaniu trendów rynkowych. Funkcje takie jak agregacja danych i wizualizacje pomagają liderom biznesowym w podejmowaniu świadomych decyzji strategicznych.
 • Analityka internetowa – analitycy internetowi wykorzystują ją do analizy danych związanych z użytkowaniem aplikacji internetowych, takich jak strumienie kliknięć czy dane o interakcjach użytkowników. Jednym słowem, umożliwia ona przetwarzanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne dla optymalizacji i poprawy doświadczeń użytkowników.
 • Nauki społeczne – Pandas służy do ładowania i analizy danych z badań ankietowych, ekonomicznych czy demograficznych. Dzięki możliwości szybkiego przetwarzania i analizy zestawów danych, badacze mogą łatwiej identyfikować trendy społeczne i ekonomiczne.
 • Podsumowanie

  Pandas to jedna z najbardziej popularnych bibliotek w ekosystemie Python, niezbędna dla każdego, kto pracuje z danymi. Jak pokazano powyżej, oferuje szeroki zakres narzędzi do efektywnego wczytywania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych. Możliwości, które omówiliśmy, to tylko podstawy, które otwierają drzwi do bardziej zaawansowanych technik i metod pracy z danymi.

  Jej integracja z innymi bibliotekami takimi jak NumPy, Matplotlib, Seaborn, a także scikit-learn pozwala na tworzenie kompleksowych rozwiązań analitycznych. Każda z tych bibliotek wnosi dodatkowe funkcje, które, kiedy są połączone, tworzą potężne środowisko do analizy danych, modelowania statystycznego i uczenia maszynowego.

  Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematu bibliotek języków programowania, eksperymentowania z różnymi funkcjami i badania, oraz poznawania jak można je wykorzystać w specyficznych przypadkach. Praca z Pandas nie tylko zwiększa efektywność codziennych zadań związanych z danymi, ale również rozszerza horyzonty analityczne, otwierając nowe możliwości w obszarze nauki o danych.