Jan Janiszewski

Junior Developer

Jan pracuje w Bluemetrica jako Junior Developer i zajmuje się wdrażaniem projektów dla naszych klientów. Technologie, w których czuje się najbardziej swobodnie to Python i R. Wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu dzieli się prowadząc liczne szkolenia.

Jan jest absolwentem kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej. Jego główne zainteresowania to automatyzacja oraz wykorzystanie analizy danych do pogłębiania wiedzy o otaczającym nas świecie.