Tableau

Tableau jest programem służącym do interaktywnej wizualizacji danych. Dzięki technologii łączenia informacji z wielu źródeł daje możliwość analizy dużych zbiorów danych w bardzo krótkim czasie. Wykorzystywany jest przede wszystkim w analityce biznesowej, gdzie ułatwia przygotowywanie prezentacji i raportów.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy