Dofinansowanie szkoleń

Zredukuj koszty szkolenia za pomocą dofinansowania

Możliwości finansowania szkoleń

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych (PARP)

Dofinansowanie z PARP-u przysługuje przedsiębiorcom oraz pracownikom mikro, małych lub średnich firm. Interesariusze samodzielnie decydują o wyborze usługi rozwojowej spośród ofert zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych. Na prośbę zainteresowanych osób możemy dodać każde szkolenie do Bazy. Wnioski należy składać w Podmiotowych Systemach Finansowania w Twoim regionie.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych (PARP)

Jak otrzymać dofinansowanie?

1. Wybierz interesujące Cię szkolenie spośród dostępnych ofert w Bazie Usług Rozwojowych lub skontaktuj się z nami z prośbą o dodanie do Bazy interesującego Cię kursu

2. Wypełnij dokumenty

3. Złóż wniosek u Operatora PARP dla Twojego regionu w określonym terminie i poczekaj na decyzję

4. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, podpisz umowę z Operatorem PARP

5. Zamów szkolenie na stronie Bazy Usług Rozwojowych

6. Zrealizuj szkolenie i odbierz dofinansowanie lub refundację kosztów

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

O te dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Jest to forma aktywizacji zawodowej, która daje możliwość podniesienia kwalifikacji uczestników. W ramach dofinansowania można odbyć wybrane szkolenie. Chęć jego odbycia należy uzasadnić we wniosku, m.in. oświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu kursu lub deklaracją o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jak otrzymać dofinansowanie?

1. Wybierz interesujące Cię szkolenie spośród dostępnych ofert

2. Pobierz wniosek o dofinansowanie ze strony Twojego Urzędu Pracy i przygotuj informacje o wybranym szkoleniu

3. Wypełnij dokumenty

4. Złóż wniosek osobiście w Urzędzie Pracy lub wyślij go drogą elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia finansowego

5. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, skontaktuj się z nami w celu zamówienia szkolenia

6. Przystąp do szkolenia i odbierz dofinansowanie lub refundację kosztów

Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Dofinansowanie z KFS przeznaczone jest dla pracowników i pracodawców w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy. Wystąpić może o nie każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Wnioski należy składać  z odpowiednim wyprzedzeniem do właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowego Urzędu Pracy.

Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Jak otrzymać dofinansowanie?

1. Wybierz interesujące Cię szkolenie spośród dostępnych ofert lub skontaktuj się z nami z prośbą o pomoc w doborze szkolenia dopasowanego do potrzeb Twojej firmy

2. Pobierz wniosek o dofinansowanie ze strony Twojego Powiatowego Urzędu Pracy

3. Wypełnij dokumenty

4. Złóż wniosek osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy. Sprawdź jednak najpierw terminy naboru wniosków

5. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, a następnie zamów wybrane szkolenie przez naszą stronę lub mailowo

6. Po przelaniu środków przez Powiatowy Urząd Pracy przystąp do szkolenia

7. Dostarcz do Powiatowego Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu oraz dokonanie opłaty za szkolenie