Apache Spark

Apache Spark to platforma klastrowego przetwarzania dużych wolumenów danych w koncepcji in-memory. Do jej zastosowań należy modyfikacja oraz transfer informacji, samodzielnie lub w połączeniu z innymi rozproszonymi narzędziami obliczeniowymi.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy