Human Resources

Human Resources to szkolenia, które pomagają organizacjom w zarządzaniu ich zasobami ludzkimi poprzez wykorzystanie danych. Dostarczają niezbędnych umiejętności do pracy z danymi i wyciągania z nich wiedzy wspomagającej procesy decyzyjne oraz inicjującej zmiany. Zdobyte kompetencje kursanci mogą wykorzystać do maksymalizacji produktywności pracowników, monitorowania stanu realizacji założonych celów biznesowych czy też efektywniejszego wykorzystania budżetu firmy.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy