Data ScienceExcelHuman Resources

Analizy data science w HR

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Analizy data science w HR to szkolenie zaprojektowane specjalnie dla zaawansowanych analityków z departamentów HR. Szkolenie jest odpowiedzią na rosnące potrzeby zaawansowanej analityki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie szkolenia omawiamy najczęściej spotykane problemy i potrzeby analityczne HR oraz dostarczamy gotowe rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych osiągnieć z obszaru Data Science. Dzięki praktycznym przykładom na danych HR uczestnicy nauczą się stosować metody sztucznej inteligencji i analityki predyktywnej w ramach projektów Data Science. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem znanego dla uczestników narzędzia co umożliwia szybkie wdrożenie zdobytej wiedzy w praktyce.

  Zarządzanie HR jest w obecnych czasach ogromnym wyzwaniem. Wykorzystujące wcześniej techniki z obszaru psychologii dzisiaj zwraca się w stronę najnowszych technologii Data science. Dostępność dużych zbiorów danych oraz metod z obszaru sztucznej inteligencji umożliwia przejście HR z people science do  data science. Ostatnie badania wykazały że firmy które wdrożyły zaawansowaną analitykę w obszarze HR poprawiły zmniejszyły koszty zarządzania personelem o 30% w stosunku do ich konkurentów. Rosnąca rola i potencjał data science w HR jest nowym trendem który będzie zyskiwał na znaczeniu w kolejnych latach.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie dedykujemy doświadczonym pracownikom departamentów HR którzy dostrzegają potencjał Data Science w analizie danych i chcą wykorzystać najnowsze osiągnięcia tej dziedziny żeby lepiej zarządzać pracownikami w organizacji.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia:

  • Dowiesz się jak wykorzystać techniki Data Science do zwiększenia efektywności HR
  • Poznasz proces analityczny data science i nauczysz się go implementować wewnątrz organizacji
  • Poznasz narzędzia data science i nauczysz się ich wykorzystywać do analiz data science
  • Poznasz algorytmy maszynowego uczenia które umożliwią na lepsze zarządzanie personelem
  • Nauczysz się jak interpretować wyniki zaawansowanych modeli i zamienić je na biznesowe rekomendacje
  • Nauczysz się rozwiązywać problemy HR wykorzystując zaawansowane modele analityczne
  • Przewaga people analytics w HR
  • Zmiany na rynku pracy
  • Krótka historia adopcji metod analitycznych w HR
  • Przejście od People Science do Data Science
  • Tworzenie zespołów analitycznych w HR
  • Identyfikacja problemów i pytań z obszaru People/HR
  • Dostępne dane HR
  • Mierniki i analityka w HR – tradycyjne podejścia
  • Filary analityki HR
   • Pozyskiwanie talentów
   • Planowanie zasobów siły roboczej
   • Pozyskiwanie/zatrudnianie pracowników
   • Zaangażowanie, dopasowanie kulturowe
   • Wydajność, rozwój, Wartość w czasie
   • Churn i retencja
   • Dobrobyt, Bezpieczeństwo i zdrowie
  • Implementacja procesu Data Science w kontekście HR
  • Dlaczego potrzebujemy Data Science w HR?
  • Definiowanie problemu i celu
  • Pozyskiwanie i zarządzanie danymi
  • Budowa modeli analitycznych
  • Ewaluacja i walidacja modeli
  • Interpretacja modelu do postaci biznesowych rekomendacji
  • Dokumentacja i raportowanie wyników
  • Wdrożenie modelu
  • Źródła danych i przechowywanie
  • Przetwarzanie danych
  • Wizualizacja danych
  • Narzędzia analityczne i języki programowania data science
  • Dlaczego tradycyjne statystyczne podejście jest niewystarczające
  • Supervised vs Unsupervised learning
  • Algorytmy maszynowego uczenia– klasyfikacja, predykcja, wykrywanie anomalii, segmentacja
  • Maszynowe uczenie krok po kroku
  • Modelowanie i prognozowanie absencji
  • Pozyskiwanie talentów – wybór odpowiedniego kandydata
  • Klasyfikacja pracowników– matchowanie pracowników do zadania
  • Analiza i zarządzanie wydajnością
  • Wartość pracownika w czasie i modelowanie kosztów siły roboczej
  • Analiza retencji – rotacja pracowników, utrata pracowników – jak chronić najbardziej wartościowych pracowników