Programowanie

Programowanie to proces tworzenia programu lub oprogramowania komputerowego, które realizuje zadania określone w kodzie źródłowym. Szkolenia z programowania pozwolą uczestnikom zapoznać się z elementami informatyki, Data Science czy algorytmiki. Kursanci zdobędą wiedzę na różnych poziomach zaawansowania – od wprowadzenia do świata kodowania i podstawowych koncepcji po naukę tworzenia symulacji w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy