Java

Java jest językiem programowania wykorzystywanym głównie do tworzenia kompletnych aplikacji komputerowych, ale swoje zastosowanie znajduje również w automatyzacji, web developingu i wielu innych dziedzinach programowania. Język ten zorientowany jest obiektowo i w znacznej mierze opiera się na językach C i C++. Programy napisane w Javie są uniwersalne, funkcjonalne i działają na wszystkich systemach operacyjnych.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy