Matlab

Matlab jest programem służącym do analizy i wizualizacji danych, a także tworzenia symulacji komputerowych i rozwijania algorytmów. Pomimo obecności wielu innych języków wciąż należy do ścisłej czołówki narzędzi stosowanych w obliczeniach inżynierskich i naukowych.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy