MatlabProgramowanie

Programowanie w Matlab

26 - 28 sie 2024

Online

3 600,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Matlab to interaktywne i zintegrowane środowisko programistyczny wykorzystywane do obliczeń naukowych, inżynierskich, wizualizacji, obliczeń symbolicznych i wielu innych zadań. Intuicyjny i łatwy język, zintegrowane środowisko programistyczne oraz rozbudowany moduł debugowania sprawiają że pomimo obecności wielu innych języków Matlab wciąż należy do ścisłej czołówki narzędzi stosowanych w obliczeniach inżynierskich i naukowych.

  Szkolenie Programowanie w Matlab stanowi przedstawia najważniejsze elementy środowiska Matlab. Rozpoczynamy od bardzo szybkiego powtórzenia podstaw a następnie ćwiczymy kolejne elementy programistyczne niezbędne w pracy niezależnie od zastosowania.

  Szkolenie prowadzone jest w formacie Live Scripting co pozwala na oswojenie się z nowym środowiskiem programistycznym i utrwalenie zdobytej wiedzy. W trakcie szkolenia cały czas będziesz pracował w Matlab.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie Programowanie w Matlab jest odpowiednie dla osób, które mają podstawową wiedzę o Matlabie i chcą ją usystematyzować i rozszerzyć. Na podstawie szeregu ćwiczeń uczestnicy mają okazję zobaczyć jak efektywnie pracować w Matlab i zyskać nowe umiejętności.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Poruszać się w środowisku Matlab
  • Tworzyć przejrzyste skrypty i programy
  • Warunkować wykonanie kodu za pomocą różnych konstrukcji
  • Tworzyć pętle
  • Importować i eksportować dane do zewnętrznych plików
  • Optymalizować czas wykonania kodu wektoryzując
  • Przetwarzać dane typu string
  • Wykorzystywać zaawansowane obiekty danych w Matlab
  • Tworzyć zaawansowane funkcje dla powtarzalnych obliczeń
  • Wizualizować dane i obliczać podstawowe statystki dla danych
  • Tworzyć Interfejsy użytkownika
  • Tworzyć nowe obiekty w Matlab
  • Integrować Matlab z C++
  • Przegląd możliwości Matlab
  • Środowisko Matlab
  • Tryby pracy w Matlab
  • Zmienne i tablice
  • Tworzenie i inicjalizacja zmiennych w Matlab
  • Wielowymiarowy tablice danych
  • Wartości specjalne
  • Wyświetlanie wyników obliczeń
  • Pliki Matlab
  • Operacje na skalarach wektorach i tablicach
  • Kolejność wykonywania działań
  • Wbudowane funkcje Matlab
  • Podstawy wizualizacji i tworzenia wykresów
  • Tworzenie skryptów i programów
   • Techniki tworzenia skryptów w Matlab
   • Zmienne logiczne –operatory relacji, logiczne, funkcje
   • Konstrukcje warunkowe if, switch, try/catch
  • Konstrukcje while, for
  • Kompilator Matlab Just-in-Time
  • Wyrażenia break oraz continue
  • Zagnieżdżanie pętli
  • Wektoryzacja
  • Profilowanie kodu
  • Konstrukcja funkcji
  • Argumenty podstawowe i opcjonalne
  • Korzystanie z danych w pamięci globalnej
  • Wywoływanie funkcji
  • Funkcje zagnieżdżone
  • Podfunkcje i funkcje prywatne
  • Konwersja typów
  • Łączenie wartości typu string
  • Porównywanie zmiennych string
  • Użyteczne funkcje
  • Cell arrays – konstruowanie, manipulacje, indeksowanie
  • Structures – konstruowanie, manipulacje, indeksowanie
  • Przygotowanie do debugowania
  • Ustanawianie punktów pośrednich
  • Ewaluacja i weryfikacja
  • Korekta i wyjście z trybu debug
  • Środowisko wykresów
  • Podstawowe wykresy
  • Interaktywne wykresy
  • Funkcje tworzące wykresy
  • Formatowanie wykresów
  • Łączenie i manipulacje
  • Wykresy 3D
  • Eksportowanie wykresów
  • Referencje
  • Sposoby budowania GUI w Matlab
  • Tworzenie prostych GUI z pomocą GUIDE
  • Programowanie GUI
  • Wprowadzenie do OOP
  • Klasy w Matlab
  • Definiowanie klas
  • Blokowa budowa klas
  • Definiowanie operatorów
  • Pliki MEX
  • Tworzenie plików binarnych MEX
  • Korzystanie z MEX do wywoływania programów w C