Zarządzanie

Szkolenia z zarządzania pomogą kursantom osiągnąć założone cele biznesowe oraz zwiększyć efektywność swoją i pracowników. Umiejętności zdobyte podczas naszych szkoleń sprawdzą się w warunkach współpracy project managerów oraz zespołów projektowych z obszaru Data Science i IT. Szkolenia z zarządzania oferują wiedzę na temat skutecznego wdrażania projektów informatycznych i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, a także zarządzania projektami i zespołem.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy