Agile, Docker i MLOpsZarządzanie

Zdalne zarządzanie projektami

29 - 30 sie 2024

Online

1 950,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie „Zdalne zarządzanie projektami” zostało stworzone z myślą o menedżerach projektów, liderach zespołów oraz innych pracownikach zaangażowanych w realizację projektów zdalnych. Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności zarządzania projektami zdalnymi poprzez zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami, narzędziami i technikami w tej dziedzinie.

  Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami w trybie zdalnym, nauczą się jak skutecznie planować, koordynować oraz kontrolować projekty realizowane zdalnie, jak również będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i motywacyjne w kontekście pracy w zespole zdalnym. 

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest do menedżerów projektów, liderów zespołów, pracowników odpowiedzialni za nadzór nad projektami. 

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie: 

  • Rozumiał specyfikę pracy w trybie zdalnym oraz wyzwania i korzyści związane z tym modelem pracy 
  • Potrafił zaplanować projekty w tym definicję celów, wymagania klienta, przydział zadań i harmonogram, uwzględniając specyfikę pracy zdalnej 
  • Efektywniejszy w komunikacji z zespołem projektowym i zewnętrznymi interesariuszami projektu, w tym będzie potrafił wykorzystywać narzędzia do komunikacji zdalnej 
  • Zarządzał zadaniami i terminami w sposób umożliwiający efektywną pracę zdalną, w tym wykorzystywał narzędzia do śledzenia postępu projektu i reagował na zmiany 
  • Identyfikował i rozwiązywał problemy projektowe w trybie zdalnym, radził sobie z opóźnieniami i ryzykiem 
  • Potrafił zastosować zdobytą wiedze w praktyce, wykorzystywał konkretne narzędzia i metodologie 
  • Charakterystyka pracy w trybie zdalnym
  • Wyzwania i korzyści związane z zarządzaniem projektami w trybie zdalnym
  • Metodologie zarządzania projektami, uwzględniające specyfikę pracy zdalnej
  • Definiowanie celów projektów i wymagań klienta, z zastosowaniem metodyki SMART z uwzględnieniem specyfiki pracy zdalnej
  • Planowanie zadania projektowych, w tym przydziału zadań i harmonogramu, uwzględniając specyfikę pracy zdalnej
  • Planowanie budżetu projektowego z uwzględnieniem specyfiki pracy zdalnej
  • Wyzwania związane z komunikacją w trybie zdalnym i sposoby radzenia sobie z nimi
  • Wykorzystywanie narzędzi do komunikacji zdalnej, takich jak e-mail, czat, wideokonferencje, do efektywnej komunikacji
  • Wykorzystanie narzędzi do śledzenia postępu projektu i reagowania na zmiany
  • Planowanie i zarządzanie terminami w trybie zdalnym, w tym radzenie sobie z opóźnieniami
  • Monitorowanie wydajności zespołu w trybie zdalnym
  5. Motywowanie pracowników w trybie zdalnym
  • Techniki motywowania pracowników w środowisku zdalnym
  • Stosowanie feedbacku i uznania dla osiągnięć pracowników zdalnych
  • Budowanie relacji i zaangażowania w zespole zdalnym
  • Identyfikowanie źródeł konfliktów w środowisku zdalnym
  • Stosowanie technik rozwiązywania konfliktów w trybie zdalnym
  • Tworzenie atmosfery pracy sprzyjającej rozwiązywaniu konfliktów wśród pracowników zdalnych
  • Identyfikowanie i ocena ryzyka w projektach realizowanych zdalnie
  • Planowanie działań zapobiegawczych i reakcji na ryzyko w trybie zdalnym
  • Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w projektach realizowanych zdalnie
  • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w kontekście rzeczywistych projektów
  • Wykorzystywanie konkretnych narzędzi i metodologii w trybie zdalnym
  • Udoskonalanie swoich umiejętności zarządzania projektami w trybie zdalnym
  • Podsumowanie najważniejszych tematów poruszonych w szkoleniu