Excel

Excel jest programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Został stworzony z myślą o wykonywaniu obliczeń zestawionych w formie tabelarycznej. Dla wielu instytucji stał się podstawowym narzędziem do gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy