ExcelHuman Resources

Prognozowanie w HR

09 - 11 paź 2024

Online

2 700,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie porusza tematykę analityki predyktywnej w obszarze HR. Dostępne metody i techniki analizy prezentowane są za pomocą licznych przykładów z obszaru zasobów ludzkich. Szkolenie prowadzone jest przy pomocy wybranego narzędzia analizy danych dzięki temu uczestnicy mogą szybko wprowadzić poznane techniki w swojej organizacji.

  Szkolenie zostało zaprojektowane dla zaawansowanych analityków którzy pragną poznać nowe metody analizy danych i prognozowania. Specjalnie dobrane przykłady i ćwiczenia z obszaru HR pomagają uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane metody i przyspieszają ich implementację w praktyce.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Grupą docelową szkolenia są pracownicy działów HR którzy chcą nauczyć się nowoczesnych technik analizy i prognozowania oraz znaleźć nowe ciekawe wzorce i zależności w danych o pracownikach i zespołach. Niezależnie czy jesteś Menadżerem czy analitykiem umiejętności zdobyte w trakcie tego szkolenia pozwolą Ci lepiej zrozumieć zmiany zachodzące w obszarze HR.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia:

  • Odkryjesz potencjał zaawansowanej analityki predyktywnej w HR
  • Poznasz i lepiej zrozumiesz dane HR oraz dowiesz się jak przygotować je do analizy
  • Poznasz zaawansowane metody statystyczne– modele, wnioskowanie statystyczne
  • Dowiesz się jak interpretować wyniki z modeli i zamienić je na biznesowe rekomendacje
  • Zastosujesz metody statystyczne do analizy m.in. zaangażowania pracowników, wydajność czy dane z rekrutacji
  • Poznasz zaawansowane techniki i modele analityki predyktywnej i zastosujesz je do rozwiązania problemów w HR
  • Dowiesz się więcej o ograniczeniach i wyzwaniach analityki HR
  • Potrzeby analityczne HR w biznesie
  • Big data i nowe spojrzenie na analizę kapitału ludzkiego
  • Najnowsze metody w analityce predyktywnej
  • Narzędzia analityczne
  • Implementacja analityki predyktywnej w HR i korzyści
  • Studai przypadku
  • Bazy danych
  • Rodzaje danych– dane jakościowe i numeryczne
  • Hierarchia danych HR – zespół, rola, indywidualne
  • Przetwarzanie danych – od surowych do analitycznych tablic danych
  • Wybór odpowiednich zmiennych i miar do analizy
  • Eksploracyjna analiza danych
  • Metody wizualizacji
  • Testy statystyczne
  • Analiza czynnikowa
  • Metody prognostyczne
  • Metody klasyfikacji
  • Mierzenie zaangażowania pracowników
  • Ewaluacja zaangażowania z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  • Wykrywanie różnic w zaangażowaniu za pomocą testów statystycznych
  • Prognozowanie zaangażowania na poziomie zespołu
  • Mierzenie rotacji na poziomie zespołu i indywidualnym
  • Estymacja kosztu rotacji pracowników
  • Analiza rotacji za pomocą tablic częstości
  • Analiza rotacji za pomocą testu chi2
  • Analiza rotacji za pomocą ANOVA
  • Prognozowanie rotacji pracowników
  • Indykatory wydajności
  • Prognozowanie wydajności za pomocą liniowej regresji
  • Ilościowe podejście do rekrutacji pracowników
  • Techniki selekcji pracowników
  • Prognozowanie wydajności i rotacji przy pomocy danych z rekrutacji
  • Modelowanie predykcyjne za pomocą analiz scenariuszowych
  • Modelowanie wpływu z programu szkoleniowego
  • Mierzenie ryzyka rotacji
  • Standardy etyczne w zespołach HR
  • Rola jakości danych w analityce predyktywnej
  • Mierniki jako napęd zmian zachowań pracowników