Python

Python jest jednym z najczęściej wybieranych języków programowania na świecie. Swoją popularność zawdzięcza przejrzystości i prostocie kodu źródłowego, a także wszechstronności i efektywności. Wśród jego zastosowań wymienia się m.in. tworzenie aplikacji webowych, analizę danych czy też programowanie sztucznej inteligencji.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy