Data SciencePython

Data Science na GPU w Python – kompleksowe wykorzystanie kart graficznych w analizie danych

20 - 25 cze 2024

Online

4 050,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Iteruj, Iteruj, Iteruj to jedna z ważniejszych zasad podkreślanych przez Andrew Ng w jego książce Machine Learning Yearning. Algorytmy maszynowego uczenia trenowane są na danych w procesie iteracyjnym. Zamiast zastanawiać się jak zbudować perfekcyjny system możemy rozpocząć od prototypu który następnie będziemy udoskonalać. W ramach prototypowania zbudujemy intuicję którą wykorzystamy do ulepszenia w kolejnej iteracji naszego modelu. Im szybciej będziemy iterować tym szybciej zrobimy postępy na drodze poszukiwania najlepszego modelu.

  W świecie analizy danych dominowanym przez duże zbiory danych szybkość iterowania ma ogromne znaczenie. Dotychczasowe implementacje algorytmów maszynowego uczenia wykorzystujące CPU w znaczącym stopniu ograniczają szybkość iterowania a tym samym możliwość otrzymania lepszych modeli w przeciwieństwie do GPU. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na szybkość całego procesu jest etap przygotowania danych. Wraz z wykorzystaniem zbiorów big data czas i poziom skomplikowania całego procesu znacząco wzrasta.

  Szkolenie Data Science na GPU w Python dostarcza rozwiązania powyższych problemów z pomocą GPU. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Python i skupia się na praktycznej implementacji GPU w data science. Uczestnicy szkolenia otrzymują zestaw narzędzi do analizy i modelowania danych z wykorzystaniem kart graficznych. Stworzone wraz z trenerem skrypty pozwalają na szybkie wdrożenie w organizacji. Dzięki kompleksowemu podejściu wszystkie operacje związane z ładowaniem, przetwarzaniem, obliczeniami danych i trenowaniem modeli wykonujemy w pamięci kart graficznych. W programie szkolenia przedstawiamy najważniejsze elementy technologii NVIDIA CUDA i prezentujemy jak ją wykorzystać w Data Science. Dodatkowo  elementem poruszonym na szkoleniu jest wykorzystanie DASK dla Python umożliwiające skalowanie na wiele kart graficznych lub wiele maszyn.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  • Data Scientist
  • Inżynier Big Data
  • Inżynier Machine Learning
  • Analitycy danych

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia:

  • Poznasz Architekture kart graficznych oraz CUDA
  • Dowiesz się jak wykorzystać kilka kart graficznych oraz klaster maszyn z kartami do obliczeń
  • Nauczysz się wydajnie przetwarzać dane na pamięci karty graficznej nawet do 800x szybciej
  • Poznasz biblioteki Python z pomocą których wykorzystasz technologię NVIDIA CUDA
  • Nauczysz się przekształcać obliczenia z NumPy do GPU
  • Dowiesz się jak przetwarzać dane korzystając ze znanego z Pandas API DataFrame z pomocą Apache Arrow
  • Przygotujesz dane do maszynowego uczenia w całości na GPU
  • Nauczysz się trenować i tuningować algorytmy ml z pomocą GPU
  • Zbudujesz głębokie sieci neuronowe w oparciu o różne biblioteki
  1. Wprowadzenie do architektury GPU – obliczenia równoległe
  1. Compute-Unified Device Architecture CUDA
  2. Obliczenia równoległe GPU
  3. Konstrukcja GPU
  4. Core GPU
  5. Pamięć GPU
  6. Interakcje CPU/GPU
  7. GPU computing in Python
  8. Przegląd bibliotek i środowisk data science do pracy na GPU w Python
  9. Konfiguracja środowiska CUDA do obliczeń na GPU
  2. Skalowalność – praca na wielu kartach graficznych oraz klastrze maszyn z DASK
  3. Koszt tradycyjnego podejścia CPU GPU – serializacja danych
  4. Apache Arrow kolumnowy format danych
  • Korzyści z wykorzystania Apache Arrow
  • Najważniejsze elementy projektu
  5. CuPy – tablice wielowymiarowe i obliczenia numeryczne na GPU
  • Wielowymiarowy array – ndarray
  • Konwersja z NumPy ndarray do CuPy ndarray
  • Reprezentacja danych typu Sparse
  • Obliczenia w CuPy – ufuncs, Broadcasting, Agregacje
  • Operacje na tablicach – indeksowanie, sortowaniem łączenie I dzielenie
  • Ładowanie danych
  • Tworzenie funkcji pod CUDA
  • Numba CUDA kernel
  6. Ramki danych na GPU – przetwarzanie danych w formie DataFrame
  • Przejście z DataFrame na CPU do GPU
  • Ładowanie danych do format DataFrame w pamięci GPU
  • Podstawowe struktury – Series, Index, DataFrame
  • Podstawowe operacje– indeksowanie, wybieranie, filtrowanie, ,mapowanie funkcji, sortowanie, rangowanie, NaN, reindeksowanie, hierarchiczne indeksy, applymap
  • Praca z brakującymi obserwacjami NULL
  • Agregacja danych – GroupBy
  • Przetwarzanie danych tekstowych i ze strukturą czasową
  • Łączenie danych – Join, append, concat
  • UDFs – tworzenie funkcji operujących na DataFrame
  7. Przetwarzanie dużych danych na kilku GPU – obliczenia równoległe z DASK
  • Praca na wielu kartach jednej maszyny lub klastrze maszyn z GPU
  • Reprezentacja DataFrame w partycjach
  • Podstawowe obliczenia na danych
  • Redukcja, Grupowanie, łączenie danych
  8. Przygotowanie danych do uczenia
  • Przekodowanie zmiennych – Label, Feature Encoding
  • Standaryzacja i Normalizacja
  • Imputacja i usuwanie braków danych
  • Podział danych na zbiór treningowy i testowy
  • Wyznaczanie miar do walidacji modeli
  9. Algorytmy regresji I klasyfikacji
  • Regresja liniowa, regularyzacja
  • Regresja logistyczna
  • KNN
  • SVM
  • ARIMA dla szeregów czasowych
  • Drzewa klasyfikacji- Random Forest
  • XGBoost na GPU DF oraz na rozproszonym DF z pomoca DASK
  • LightGBM
  • CatBoost
  10. Algorytmy analizy skupień
  • K-means
  • DBSCAN
  11. Liniowa i nieliniowa redukcja wymiaru
  • PCA
  • SVD
  • TSNE
  12. Predykcja na GPU modeli bazujących na algorytmach Ensemble takich jak LightGBM, XGBoost
  13. Wizualizacja wyników z wykorzystaniem GPU
  14. Narzędzia do budowy sieci neuronowych i architektur deep na GPU
  • DLPack
  • Chainer
  • MXNet
  • PyTorch
  • Tensorflow
  15. Wprowadzenie do sieci neuronowych i architektur deep
  • Reprezentacja danych w postaci tensorów
  • Architektura sieci feed-forward i SGD
  • Generalizacja metody backpropagation i obliczenie gradientu
  • Komponenty sieci – Wagi, bias, funkcje aktywujące
  • Parametry wpływające na uczenie sieci – learning rate, batch, dropout
  • Tuningowanie sieci i dobór funkcji aktywujących i parametru dropout
  16. Budowa sieci konwolucyjnych w Tensorflow
  • Konwolucje
  • Pooling
  • Case Study: Klasyfikacja obrazów
  17. Budowa sieci rekurencyjnych w PyTorch
  • LSTM
  • GRU
  • Attention
  • Transformer
  • Case study: analiza sentymentu
  18. Transfer learning
  • Adaptacja przytrenowanego modelu do problem
  • Douczanie model na nowych danych
  19. Generative Adversarial Networks
  • Generator
  • Discriminator
  • DCGAN
  • Case study: Wykrywanie anomalii siecią GAN w Tensorflow
  20. Autoencoders
  • Contrastive Divergence
  • Autoencoders
  • Variational autoencoders
  • Case study: Wykrywanie anomalii siecią VA w PyTorch
  21. Deep Reinforcement Learning
  • DQNs
  • Deep Generating Agents
  • Selecting Agents
  22. Wdrożenie modeli na produkcję