R

R to jeden z najpopularniejszych języków programowania oraz narzędzie wykorzystywane do analizy danych. Program jest całkowicie darmowy oraz dynamicznie rozwijany. Z jego pomocą można wykonywać obliczenia statystyczne czy ekonometryczne, wizualizować wyniki, a nawet budować modele predykcyjne i rekomendacyjne.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy