ProgramowanieR

R development

22 - 27 sie 2024

Online

3 700,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  R jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych do analizy danych.  Z pomocą tego języka programowania możemy przeprowadzać skomplikowane obliczenia, transformacje, analizy statystyczne, budować modele ekonometryczne, tworzyć piękne wykresy a nawet zautomatyzować raport analityczny.
  Dzięki dużej liczbie osób zaangażowanych w rozwój R liczba zastosowań i dostępnych metod statystycznych ciągle rośnie.
  Szkolenie to ma na celu wprowadzenie uczestników w zaawansowane aspekty programowania w tym języku.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie kierowane jest do osób, które mają już doświadczenie w pracy z językiem programowania R. Zawsze staramy się dostosować nasze szkolenia do poziomu wiedzy kursanta, ale aby szkolenie przyniosło jak największą korzyść warto, by kursant miał już pewne obycie z R.

  Nasze szkolenie kierujemy do:

  • Analityków
  • Konsultantów
  • Statystyków
  • Studentów

  Nasi kursanci pracują z R w różnych branżach (finanse, produkcja, medycyna itp.). Zawsze podczas szkolenia staramy się położyć nacisk na te elementy R, które będą im najbardziej przydatne w codziennej pracy

  Czego się nauczę?

  Jest to szkolenie zaawansowane. Naszym celem jest takie poprowadzenie kursu, by po jego ukończeniu uczestnik biegle korzystał z R. Dodatkowo pokazujemy też najczęstsze problemy i błędy, które pojawiają się zazwyczaj podczas korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji R.

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Zwiększyć wydajność pisanego kodu – źle pisany kod mści się na programiście w miarę rozwoju projektu. Uczymy prawidłowych technik pisania poprawnego i wydajnego kodu, dzięki czemu nawet przy większej rozbudowie programu będzie on spełniał swoją funkcję i nie będzie wymagał poprawek.
  • Budować pętle i warunkować wykonanie kodu – pętle to podstawa każdego języka programowania. Pokazujemy jak prawidłowo budować pętle.
  • Automatyzować zadania analityczne – automatyzacja zawsze jest mile widziana, bo pomaga zaoszczędzić czas i środki. Pokazujemy jak działa automatyzacja w R i j jak ją wykorzystać przy zadaniach analitycznych
  • Implementować funkcje z R w C++ nawet bez dobrej znajomości C++. Dzięki Rcpp implementacja kodu C++ przebiega w podobnym stylu do tego z którego korzystasz w R.
  • Korzystać z systemu kontroli wersji – uczymy podstaw używania Git’a oraz serwisu Github.
  • Stworzyć własny pakiet R – dzięki czemu możemy udostępnić pomocne funkcje użytkownikom R lub ułatwić ich ponowne wykorzystanie w swojej pracy. Zaprezentowane zostaną wszystkie dobre praktyki związane z tworzeniem pakietu takie jak np. testowanie i tworzenie dokumentacji.
  1. Konfiguracja R dla wydajnego programowania
  • Zarządzanie ustawieniami startowymi R
  • Konfiguracja RStudio
  • Zarządzanie biblioteki i wersjami
  • Przygotowanie środowiska dev
  • Kompilacja pakietów ze źródła
  • BLAS
  • Hardware do pracy R
  2. Praca projektowa w R
  • Planowanie pracy w ramach projektu – typologia projektów w R
  • Podział pracy na kawałki i wizualizacja
  • Organizacja pracy w ramach projektów w Rstudio
  • Bezpieczne definiowanie ścieżek do plików
  • Zarządzanie projektem i kodem w ramach projektu
  • Dobór bibliotek do projektu
  3. Kontrola wersji z Git i GitHub
  • Konfiguracja Git i GitHub
  • Tworzenie i zarządzanie repozytorium
  • Codzienna praca z kontrolą wersji w R
   • Commit zmian lokalnie i push na github
   • Rozwiązywanie problemów i konfliktów
  4. Reguły dobrego stylu w tworzeniu kodu R
  • Biblioteki wspierające – styler i lintr
  • Konwencje nazwy i struktura plików
  • Składnia kodu
  • Funkcje
  • Refactoring kodu
  5. Dobre praktyki przy tworzeniu kodu w R
  • Struktura folderów
  • Struktura kodu i implementacja
  • Input z rio
  • Funkcje i wartości domyślne
  • Zarządzanie środowiskiem
  • Zarządzanie danymi
  • Zarządzanie pamięcią
  • Output
  • Environments i ich wykorzystanie
  6. Debugowanie kodu
  • Narzędzia wspomagające debugowanie
  • Interaktywne śledzenie błędów – stack
  • Komunikaty error, warning, info message
  1. Wyrażenia kontrolujące wykonanie kodu
  • If else
  • for
  • break
  • next
  2. Funkcje
  • Struktura funkcji w R
  • Parametry nazwane i wartości domyślne
  • Ewaluacja typu lazy
  • Operator infix
  • Funkcje wektoryzowane
  3. Programowanie funkcyjne
  • Paradygmat programowania funkcyjnego w R
  • Funkcje rekurencyjne
  • Scope i Environment
  • Closures
  • Funkcje wyższego rzędu
  • Filter map reduce
  • Rodzina apply
  • Programowanie funkcyjne z pakietem purr
  4. Programowanie obiektowe
  • Klasy
  • Obiekty klasy S3
   • Rozpoznawanie obiektów, funkcje ogólne, metody
   • Definiowanie klasy i tworzenie obiektów
   • Tworzenie nowych metod i funkcji ogólnych
   • Walidacja nowych obiektów
  • Obiekty klasy S4
   • Rozpoznawanie obiektów, funkcje ogólne, metody
   • Definiowanie klasy i tworzenie obiektów
   • Tworzenie nowych metod i funkcji ogólnych
   • Walidacja nowych obiektów
  • Obiekty klasy R6
   • Rozpoznawanie obiektów, funkcje ogólne, metody
   • Definiowanie klasy i tworzenie obiektów
   • Tworzenie nowych metod i funkcji ogólnych
  • Klasy referencyjne
   • Definiowanie klasy referencyjnej
   • Tworzenie nowych obiektów
   • Rozpoznawanie obiektów i metod
  5. Metody i funkcje ogólne
  • Definicja metod
  • Tworzenie nowych metod dla istniejących funkcji
  • Techniki programowania metod
  • Funkcje ogólne
  • Wybór metod przez funkcje ogólne
  6. Pamięć
  • Wielkość obiektów
  • Wykorzystanie pamięci i garbage collector
  • Profilowanie wykorzystania pamięci
  7. Zarządzanie błędami
  • Definiowanie warunków error, warning, message
  • Zarządzanie błędami try, tryCatch, withCallingHandlers
  • Pakiet tryCatchLog do lepszego zarządzania
  • Programowanie defensywne
  8. Analiza wydajności i jej optymalizacja
  • Profilowanie i mierzenie wykonania kodu
  • Bilbioteka microbenchmark i jej wykorzystanie
  • Biblioteka profvis
  • Strategie w optymalizacji
  • Organizacja kodu
  • Gotowe rozwiązania
  • Minimalizacja nakładów
  • Wektoryzacja
  • Unikanie kopiowania
  • JIT Kompilacja kodu byte-code
  • Obliczenia równoległe
  1. Konfiguracja środowiska Rstudio do budowy pakietów
  2. Reguły dobrego stylu w budowie pakietów
  • Nazwy i organizacja plików
  • Dokumentacja
  • Testy
  • Zarządzanie błędami
  3. Development pakietu R
  • Struktura pakietu i elementy tworzące
  • Tworzenie szkieletu pakietu z wykorzystaniem devtools
  • Kod R
  • Metadane, Licencja
  • Dokumentacja
  • Vignettes
  • Frameworki do testowania pakietu R
  • Namespace
  • Kompilacja
  • Publikacja pakietu i wymagania CRAN
  • Continous integration
  4. Rcpp – Implementacja funkcji R w C++
  • Słabości R i w jakich sytuacjach wykorzystać Rcpp
  • Tworzenie i kompilacja kodu
  • Embedowanie Rcpp w kodzie R
  • Typy danych i praca na nich
  • Przykłady zastąpienia kodu R z Rcpp
  1. Analiza problemu i projekt
  2. Podział pracy na bloki
  3. Stworzenie projektu i repozytorium
  4. Kodowanie rozwiązania
  5. Testowanie
  6. Dokumentacja
  7. Kompilacja do biblioteki