Visual Basic

Visual Basic to język programowania wbudowany w pakiet Microsoft Office. Umożliwia automatyzację pracy z pozostałymi elementami pakietu, a także rozszerzenie ich funkcjonalności. Wykorzystywany z MS Excel pozwala na tworzenie zarówno prostych makr, jak i rozbudowanych aplikacji.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy