Scala

Scala to nowoczesny język programowania, którego nazwa podkreśla jego najważniejszą zaletę – skalowalność. Skalowalność jest konsekwencją połączenia paradygmatów programowania obiektowego oraz funkcyjnego. Umożliwia wzrost produktywności oraz pomaga unikać błędów w złożonych aplikacjach.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy