ProgramowanieScala

Programowanie w Scala

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie z programowania w Scali zostało stworzone z myślą o zespołach programistycznych chcących wdrożyć Scalę do zbioru narzędzi programistycznych. Autorzy szkolenia zakładają podstawową znajomość programowania, niekoniecznie w języku Java. Prezentowane szkolenie stanowi doskonałe wprowadzenie do języka z mocnym akcentem na zaawansowane i nowe koncepcje wprowadzone wraz z Scalą. Dzięki nastawieniu na praktykę lepiej zrozumiesz prezentowane koncepcje i będziesz mógł od razu po szkoleniu wykorzystać Scalę w swojej pracy.

  Scalą to język łączący mechanizmy programowania obiektowego z nastawieniem na programowanie funkcyjne przy jednoczesnym zachowaniu prostoty i zwięzłości kodu. Skalowalność, silna integracja z Java, ekspresywna składnia i szereg zaawansowanych funkcji to tylko niektóre z wielu cech języka Scala. Potwierdzeniem sukcesu Scali jest szereg firm z czołówki wykorzystujących ten język w codziennej prac.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Developerzy

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia:

  • Poznasz podstawy składni języka przyszłości Scala
  • Nauczysz się nowych elementów nieobecnych w innych językach
  • Poznasz najważniejsze komponenty języka skala takie jak instrukcje warunkowe i pętle, zmienne, system typów, klasy i metody
  • Dowiesz się jak kompilować i budować pierwsze programy w Scali
  • Poznasz metody integracji Scali z Javą
  • Poznasz inne frameworki kluczowe dla tworzenia aplikacji w szczególności big data.
  • Nauczysz się dobrze projektować kod zgodnie z paradygmatem programowania funkcyjnego
  • Poznasz Akka i nauczysz się go wykorzystywać do tworzenia wydajnych aplikacji
  • Scala jako język hybrydowy
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie funkcyjne
  • Środowisko Scala
  • Scala IDE, Shell
  • Scala REPL
  • Kompilacja i wykonywanie programu
  • Klasy – definiowanie, zmienne, metody, parametry, dziedziczenie
  • Obiekty – definiowanie, dziedziczenie
  • Metody – definiowanie, zmienne, metody, parametry
  • Podstawowe typy
  • Literały
  • Operatory jako metody
  • Operatory arytmetyczne
  • Operatory logiczne i relacji
  • Wyrażenia warunkowe
  • Konstrukcje for, while
  • Wyjątki, try
  • Scope
  • Tworzenie pakietów, dodawanie opcji, dostęp do elementów pakietu
  • Importowanie, opcje importu
  • Klauzule importu
  • Definiowanie funkcji w Scala
  • Funkcje anonimowe
  • Funcke pierwszego rzędu i wyższych rzędów
  • Funkcje częściowe
  • Częściowe wywołanie funkcji
  • Currying
  • Definiowanie cech
  • Korzystanie z cech
  • Modyfikatory abstract
  • Zależności
  • Rodzaje wzorców
  • Klasy przypadku we wzorcach
  • Alternatywy wzorców
  • Dozory
  • Polimorfizm
  • Sekwencje, zbiory, mapy
  • Kolekcje zmienne i niezmienne
  • Inicjalizacja
  • Tworzenie kolekcji od podstaw
  • Konwersja kolekcji między Java i Scala
  • Modyfikator implicit – konwersja, parametry, objekty i klasy niejawne
  • Adnotacje – throws, deprecatedm tailrec, volatile, unchecked
  • Deklaracje typów
  • Ewaluacja leniwa
  • Wprowadzenie do Akka
  • Model Aktorów
  • Konfiguracja Akka
  • Akka Actor API
  • Futures
  • Dispatchers
  • Hierarchia Aktorów
  • Tworzenie struktur XML
  • Serializacja
  • Ładowanie i zapisywanie
  • Wzorce XML
  • Sterowniki JDBC
  • Tworzenie połączenia
  • Praca na bazie danych
  • Slick, Querulus, Squeryl
  • Rodzaje testów
  • Testy runtime w Scala
  • Biblioteki do testów – ScalaTest, Spec, ScalaCheck
  • Framework testowania Scalatest
  • Korzystanie ze Scali w Java
  • Adnotacje
  • Kompilacja jednoczesna
  • Dziedziczenie
  • Maven
  • Scala i Maven
  • SBT
  • Tworzenie projektu SBT