Data Science

Data Science to interdyscyplinarne podejście do analizy danych, w którym wykorzystuje się m.in. statystykę matematyczną, ekonometrię, algorytmy uczenia maszynowego, wizualizację danych oraz programowanie. Szkolenia z Data Science oferują uczestnikom możliwość poznania narzędzi i technik, których używa się do gromadzenia, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych oraz nabycie kompetencji niezbędnych do zarządzania procesem analitycznym.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy