Data ScienceR

Machine Learning w R

19 - 21 sie 2024

Online

3 600,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Uczenie maszynowe (z ang. Machine Learning) to szybko rozwijająca się dziedzina, która daje niesamowite możliwości analizy danych, wyciągania z nich wniosków i formułowania reguł. Machine learning łączy w sobie elementy informatyki, statystyki i automatyki i składa się z algorytmów, które pozwalają na podstawie istniejących danych prognozować oraz klasyfikować nowe dane, rozpoznawać tekst, zdjęcia i mowę, czy tworzyć systemy rekomendacyjne. Umiejętność wykorzystania technik uczenia maszynowego jest w dzisiejszych czasach doskonałym atutem każdego analityka danych.

  Podczas szkolenia uczestnicy od podstaw zapoznają się z technikami uczenia maszynowego i za pomocą licznych ćwiczeń i przykładów zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną w codziennej pracy.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą poznać techniki uczenia maszynowego i zdobyć wiedzę praktyczną przydatną w pracy zawodowej. Do udziału w szkoleniu wymagana jest podstawowa znajomość programu R.

  Nasze szkolenie kierujemy do:

  • Analityków
  • Statystyków
  • Data scientists
  • Programistów

  Nasi kursanci pracują z R w różnych branżach (finanse, IT, produkcja, medycyna itp.). Zawsze podczas szkolenia staramy się położyć nacisk na te elementy R, które będą im najbardziej przydatne w codziennej pracy.

  Czego się nauczę?

  Podczas szkolenia uczestnik pozna podstawy uczenia maszynowego oraz nauczy się budować szereg modeli służących do klasyfikacji lub numerycznej predykcji danych.Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Dobrać odpowiedni algorytm do problemu – Omówimy istniejące metody uczenia maszynowego z podziałem na uczenie z nadzorem i bez nadzoru
  • Przetestować model i ocenić jego zdolności predykcyjne – Pokażemy jak ocenić jakość zbudowanego modelu dokładność predykcji. Omówimy takie problemy jak np. przetrenowanie, czyli nadmierne dopasowanie modelu do danych.
  • Zbudować model regresji liniowej – Omówimy, czym jest regresja liniowa i jakie są jej zastosowania. Pokażemy jak zbudować poprawny model o dobrych właściwościach predykcyjnych. Taki model można wykorzystać np. do wyjaśnienia czynników kształtujących cenę lub prognozowania wielkości sprzedaży.
  • Zbudować model klasyfikacyjny – Omówimy różne rodzaje algorytmów, które pozwalają na stworzenie modelu klasyfikacyjnego. Będą to między innymi sieci neuronowe, drzewa decyzyjne i algorytmy SVM. Takie modele wykorzystywane są na przykład w systemach rekomendacji.
  • Zbudować model uczenia bez nadzoru – Nauczymy jak stworzyć model w sytuacji, gdy nie posiadamy danych do walidacji modelu.
  • Poprawić zdolności predykcyjne modelu – Pokażemy metody, które pozwalają zwiększyć zdolności predykcyjne modelu jak np. boosting czy random forest.
  • Możliwości i ograniczenia uczenia maszynowego
  • Uczenie z nadzorem
  • Uczenie bez nadzoru
  • Uczenie przez wzmacnianie
  • Uczenie ewolucyjne
  • Maszynowe uczenie krok po kroku
  • Statistical learning vs Machine learning
  • Przykłady zastosowań
  • Podstawowe obiekty danych
  • Konstrukcje if, for, while
  • Funkcje map_*
  • Importowanie danych
  • Bibilioteki R wykorzystywane w uczeniu maszynowym
  • Tworzenie skryptów i projektów
  • Dynamiczne raporty z RMarkdown
  • Kompromis pomiędzy interpretacją modelu a dokładnością prognoz
  • Przeuczenie ( z ang. Overfitting)
  • Zbiór uczący, testowy i walidacyjny
  • Miary trafności w prognozowaniu ilościowym i klasyfikacji
  • Macierz klasyfikacji, krzywa ROC, miara AUC
  • Cross-Validation – k-Fold, LOCV
  • Bootstrap
  • Współczynnik korelacji
  • Regresja liniowa wielu zmiennych
  • Interpretacja graficzna modelu regresji
  • Metody doboru zmiennych objaśniających
  • Prognozowanie i wybór modelu
  • Przykłady i Ćwiczenia w R
  • Regresja logistyczna dla zmiennych binarnych
  • Regresja logistyczna dla zmiennych wielomianowych
  • Estymacja i prognozowanie
  • Przykłady i Ćwiczenia w R
  • Prawdopodobieństwo warunkowe i twierdzenie Bayesa
  • Algorytm naiwnego klasyfikatora bayesowskiego
  • Przykłady i Ćwiczenia w R
  • Algorytm leniwego uczenia k-NN
  • Miary odległości obserwacji
  • Wybór k- liczby najbliższych sąsiadów
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • Konstruowanie drzew wg zasady – Dziel i Rządz
  • Algorytm C5.0 tworzenia drzew decyzyjnych
  • Podział na podstawie miar entropii, gini
  • Przycinanie drzew
  • Reguły decyzyjne
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • Rozszerzenie: Regresyjne drzewa decyzyjne
  • Biologiczne podstawy sieci neuronowych
  • Funkcje aktywujące
  • Topologia sieci neuronowych
  • Estymacja sieci neuronowych metodą backpropagation
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • Interpretacja graficzna klasyfikacji z pomocą SVM
  • Problem nieseparowalnych danych
  • Algorytm SVM
  • Kernels
  • Rozszerzenia: regresja SVM
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • Algorytm apriori
  • Budowa reguły z wykorzystaniem algorytmu apriori
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • Analiza dyskryminacyjna – LDA
  • Metoda głównych składowych – PCA
  • Analiza czynnikowa – FA
  • ISOMAP – MDS
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • Tuningowanie parametrów z pomocą pakietu caret
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • Boosting – AdaBoost, Stumping
  • Gradient boosting machines
  • Bagging
  • Randomizacja
  • Random forests
  • Additive regression
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • k-Means
  • k-Medoids
  • Segmentacja hierearchiczna
  • Segmentacja na bazie rozkładu gęstości
  • Przykłady i ćwiczenia w R