Marketing

Marketing to szkolenia, które pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu raportowania i analizy danych, a także wykorzystania narzędzi analityki marketingowej do weryfikacji skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Zdobyte kompetencje kursanci mogą wykorzystać do analizy preferencji konsumentów, estymacji wartości klienta w czasie, segmentacji rynku czy szczegółowej oceny kampanii marketingowych.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy