SQL

SQL to najczęściej wykorzystywany język zapytań w różnego rodzaju instytucjach. Używany jest do pracy na bazach danych – tworzenia, modyfikowania i zarządzania nimi. Umożliwia szybki dostęp do potrzebnych informacji i łatwą komunikację z bazą danych.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy