Julia

Julia to język programowania, który powstał stosunkowo niedawno. Bardzo duża wydajność tego środowiska umożliwia dogłębną eksplorację danych. Wykorzystywany jest do szybkiego tworzenia aplikacji oraz analizy statystycznej i numerycznej.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy