Business Intelligence

Business Intelligence to narzędzia analityczne i techniki stosowane w organizacjach do poprawy ich wydajności i konkurencyjności na rynku. Szkolenia z Business Intelligence dostarczają uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia skutecznych strategii biznesowych opartych na danych. Kursanci uczą się wykorzystywać narzędzia BI do tworzenia raportów i wizualizacji danych, analizowania danych biznesowych oraz budowy modeli predykcyjnych.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy