Business IntelligencePower BI

Tworzenie dashboardów w Power BI

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie Tworzenie dashboardów w Power BI skupia się na nauczeniu, jak tworzyć i zarządzać atrakcyjnymi wizualizacjami danych za pomocą narzędzia Power BI. Poznasz różne rodzaje wizualizacji, takie jak wykresy, mapy, tabele przestawne i wiele innych, oraz jak je dostosować do swoich potrzeb. Szkolenie obejmuje również zagadnienia związane z przygotowaniem danych do dashboardu, w ramach których zapoznasz się ze sposobami importu danych, ich transformacją w Power Query oraz przygotowaniem modelu również z wykorzystaniem języka DAX. Podczas szkolenia przetestujesz poznane zagadnienia na praktycznych przykładach i ćwiczeniach.  

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie Tworzenie dashboardów w Power BI jest przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się tworzyć interaktywne i atrakcyjne wizualizacje danych w programie Power BI. Polecane jest również dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wizualizacji danych dostępnych w Power BI. 

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

  • Przygotować dane do dashboardu 
  • Swobodnie tworzyć i edytować wizualizacje danych dostępne w Power BI 
  • Stosować dobre praktyki wizualizacji danych 
  • Tworzyć niestandardowe wykresy 
  • Wykorzystywać narzędzie filtrowania 
  • Wzbogacić raport o interesujące elementy  
  • Budować w pełni interaktywne i atrakcyjne raporty 
  Importowanie danych z różnych źródeł m.in. pliki csv, Excel, bazy danych i serwisy internetowe
  Transformacje danych przy użyciu Power Query
  • Zmiana nazwy tabel
  • Uzupełnienie brakujących danych
  • Podział kolumny według separatora
  • Zmiana typu danych
  • Usuwanie dolnych lub górnych wierszy
  • Transponowanie tabel
  • Filtrowanie wierszy
  Przygotowanie modelu danych
  • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami
  • Dodawanie kolumn obliczeniowych
  • Tworzenie miar z wykorzystaniem języka DAX i Time Intelligence
  Wybór odpowiednich wizualizacji
  Praca z tabelami
  • Zmiany nazw pól
  • Dodawanie i usuwanie podsumowań
  • Formatowanie wyglądu tabeli: styl, tło, czcionka, format
  • Formatowanie warunkowe
  • Dodanie linii przebiegu w czasie – Sparklines 
  • Wyświetlanie obrazu, linków, hiperlinków w polach tabeli
  Wizualizacje macierzy
  • Czym są macierze w Power BI i jak je tworzyć
  • Formatowanie wyglądu macierzy m.in. styl, nagłówki, tytuł, tło, czcionki i formaty wyświetlanych wartości
  • Formatowanie warunkowe
  • Dodawanie i usuwanie podsumowań i sum częściowych dla wierszy i kolumn
  • Tworzenie dodatkowych formatów dla sum częściowych
  • Sortowanie danych w macierzy
  • Zmiana układu macierzy na schodkowy
  Karta jako typ wizualizacji danych
  • Formatowanie kart
  • Tworzenie wielorzędowych kart
  • Formatowanie i sortowanie kart wielorzędowych
  Wykresy w Power BI
  • Tworzenie i modyfikacja wykresów
  • Przygotowanie podstawowych typy wykresów: kolumnowe, liniowe, kołowe, pierścieniowe, lejkowe, warstwowe
  • Tworzenie zaawansowanych wykresów: punktowe, bąbelkowe, kaskadowe, wstążkowe, wykresy combo (dwuosiowe)
  • Wzbogacenie wykresów o dodatkowe linie np. stałe, min, max, średnia, percentyl
  • Formatowanie elementów wykresu: legenda, tytuł, tło, etykiet, osie, tytuły osi
  Mapy w programie Power BI
  • Tworzenie map
  • Formatowanie map m.in. styl, kolorystyka, etykiety 
  • Wykorzystanie danych geograficznych na mapach
  Przegląd pozostałych wizualizacji
  • Tworzenie i modyfikacja map drzewa, mierników, KPIs, drzew dekompozycji
  • Dodawanie niestandardowych wizualizacji za pomocą skryptów R i Python
  • Przygotowanie zaawansowanych wizualizacji przy użyciu gotowych wzorów z galerii wizualizacji Power BI
  Dodanie do wizualizacji opcji drylowania danych – Drill down i Drill up
  Filtrowanie
  • Dodawanie filtrów na poziomie raportu, strony, wizualizacji
  • Ustawienia opcji filtra zależnego od typu danych
  Fragmentatory
  • Dodawanie fragmentatorów
  • Formatowanie fragmentatora m.in. orientacja, nagłówek, sortowanie elementów, ustawienia wyboru elementów – jednokrotny lub wielokrotny
  • Praca na fragmentatorach do dat
  • Wykorzystanie wykresów do interaktywnego filtrowania danych na raporcie
  Kształty
  • Użycie kształtów do poprawy efektów wizualnych raportu
  • Dodawanie i formatowanie kształtów
  Pola tekstowe
  • Wykorzystanie pól tekstowych do dodania opisów na raporcie
  • Dodawanie i modyfikacja pól tekstowych
  • Hiperłącza w polach tekstowych
  Przyciski
  • Przegląd dostępnych przycisków
  • Formatowanie przycisków
  • Wybieranie akcji dla przycisku
  Tooltips
  • Wzbogacenie istniejących wykresów o niestandardowe etykiety – pop-up tooltips 
  Zakładki (Bookmarks)
  • Dodawanie zakładek
  • Organizowanie zakładek na dashboardzie
  • Przypisanie zakładek do przycisków
  • Grupowanie zakładek
  Edytowanie interakcji pomiędzy elementami dashboardu
  Rozmieszczenie obiektów na kanwie raportu
  Edycja rozmiaru okna raportu
  Formatowanie tła, dodawanie tytułu i logo
  Wzbogacenie wyglądu raportu o ikony i obrazy
  Grupowanie wizualizacji i obiektów na raporcie
  Tworzenie raportów wielostronicowych
  • Dodawanie i usuwanie stron
  • Ustawienia widoczności strony
  • Synchronizacja fragmentatorów na wielu stronach