Agile, Docker i MLOps

Agile to zwinna metodyka zarządzania projektami, która wykorzystuje iteracyjny proces tworzenia oprogramowania, aby zapewnić elastyczność, szybkość i wysoką jakość. Docker jest platformą służącą do zarządzania aplikacjami rozproszonymi w sposób spójny i bezpieczny. Z kolei MLOps pomaga zespołom w zarządzaniu wszystkimi elementami cyklu życia modelu uczenia maszynowego – od tworzenia i wdrażania modeli po automatyzację cyklu życia w oparciu o procesy DevOps.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy