Agile, Docker i MLOpsZarządzanie

MLOps – Machine Learning Operations

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie MLOps – Machine Learning Operations dostarcza informacji o kluczowych komponentach MLOps oraz przybliża cykl życia projektów ML od początku do końca. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najlepszymi praktykami wdrażania i utrzymania modeli uczenia maszynowego. Nauka zasad organizacji pracy nad projektami tego typu pozwoli na łatwe tworzenie zautomatyzowanych, niezawodnych i wydajnych systemów uczenia maszynowego. Kurs przygotuje Cię na stworzenie zespołu z kompetencjami do budowania i wspierania systemu MLOps oraz efektywnego zarządzania nim. 

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla członków zespołów odpowiedzialnych za tworzenie rozwiązań z obszaru Data Engineering, Data Science oraz osób zarządzających projektami uczenia maszynowego.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • Rozumie istotę MLOps w świecie Data Science
  • Zapozna się z Dockerem i potrzebą konteneryzacji
  • Potrafi wykorzystać Tensorflow Extended (TFX) oraz jego komponenty
  • Pozyskuje dane i waliduje ich przepływy wykorzystując TFX
  • Potrafi śledzić i wersjonować modele z użyciem MLflow
  • Buduje zautomatyzowane i ustrukturyzowane przepływy danych z wykorzystaniem Kubeflow, Apache Airflow
  • Rozwój infrastruktury i oprogramowania
  • Potrzeby rozwoju MLOps
  • MLOps – komponenty
  • Projektowanie oprogramowania bazującego na ML
  • Wyzwania i trudności związane z wdrażaniem i utrzymaniem modeli Machine Learning
  • Zasady MLOps
  • ML Workflow – cykl życia (end-to-end)
  • MLOps narzędzia i frameworki
  • CI/CD dla Machine Learningu
  • Data Engineering Pipelines
  • ML Pipelines i ML workflows
  • Model Serving Patterns w ujęciu rozwoju produktu
  • Kubernetes primer
  • Kubeflow i Kubeflow Pipelines
  • Tensorflow Extended
  • Pozyskiwanie i walidacja danych oraz Inżynieria cech
  • Model Training, Model Tuning
  • Aspekty analityczne oraz ewaluacja modelu
  • Wdrożenie modelu
  • Śledzenie i wersjonowanie modelu z MLflow
  • Definiowanie i strukturyzacja przepływu danych z Airflow
  • Nowe wyzwania
  • Zarządzanie modelem jako kluczowy element sukcesu
  • Integracja zarządzania modelem i MLOps
  • Odtwarzalność i walidacja
  • Monitorowanie i ostrzeganie
  • Bezpieczeństwo
  • Weryfikacja i audyt