SPSS

IBM SPSS jest jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych do statystycznej analizy danych w jednostkach naukowych, administracji i biznesie. Jego popularność wynika przede wszystkim z bogatego zestawu technik analizy oraz form graficznej i tabelarycznej prezentacji wyników.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy