SPSSStatystyka

Analiza danych w IBM SPSS

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  IBM SPSS jest jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych do statystycznej analizy danych w jednostkach naukowych, administracji i biznesie. Program szkolenia zawiera najczęściej stosowane elementy analizy danych które w zależności od grupy docelowej mogą być modyfikowane i dostoswywane do indywidualnych potrzeb. Szkolenie składa się z części wprowadzających w trakcie których omawiane są koncepcje statystyczne i części praktycznych gdzie na przykładach omawiamy zastosowanie techniki analizy danych w SPSS.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Z uwagi na szerokie spektrum użytkowników IBM SPSS za każdym razem dostosowujemy szkolenie do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu możesz być pewien że zaraz po szkoleniu będziesz mógł zacząć pracować z danymi w SPSS. Niezależnie od tego kim jesteś i co robisz możesz mieć pewność że szkolenie spełni twoje oczekiwania.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Korzystać z IBM SPSS do analizy danych
  • Stosować poprawnie metody statystyczne w analizie danych
  • Importować, filtrować i przetwarzać dane w SPSS
  • Interpretować zależności pomiędzy zmiennymi
  • Stosować model regresji do prognozowania lub analizy skutków
  • Analizować strukturę i zależności pomiędzy badanymi zjawiskami
  • Wprowadzenie do IBM SPSS
  • Przegląd opcji menu statystycznego
  • Okno danych
  • Okno Output Viewer
  • Okno Wykresów
  • Pomoc w SPSS
  • Ćwiczenia
  • Importowanie danych
  • Typy danych w SPSS
  • Tworzenie nowych zmiennych
  • Dodawanie nowych obserwacji
  • Zapisywanie i eksport danych
  • Ćwiczenia
  • Sortowanie
  • Transformacje zmiennych
  • Filtrowanie
  • Filtrowanie warunkowe if
  • Próby losowe
  • Wartości brakujące
  • Ćwiczenia
  • Graficzna analiza danych
   • Dane jakościowe – Wykresy częstości, słupkowe
   • Dane ilościowe – Histogram, Box & Whisker
  • Miary położenia
   • Moda
   • Mediana, Kwartyle, Percentyle
   • Średnia
  • Miary zmienności
   • Wariancja, Odchylenie Standardowe
   • Rozstęp
   • Odchylenie ćwiartkowe
   • Współczynnik zmienności
  • Ćwiczenia
  • Standaryzacja zmiennych
  • Normalizacja zmiennych
  • Operacje na zmiennych typu data
  • Ćwiczenia
  • Wykrywanie obserwacji odstających
  • Analiza rozkładu danych – normalność, skośność, kurtoza
  • Przywracanie porządanych własności rozkładu
  • Ćwiczenia
  • Wykres rozrzutu
  • Współczynnik korelacji Pearsona
  • Współczynnik korelacji Spearman’a
  • Współczynnik korelacji Kendall’a
  • Ćwiczenia
  • Prosta regresja liniowa
  • Regresja liniowa wielu zmiennych
  • Regresja wielomianowa
  • Dobór zmiennych w regresji
  • Zmienne binarne w regresji
  • Ćwiczenia
  • Regresja logistyczna
  • Analiza ROC
  • Wielomianowy model logitowy
  • Ćwiczenia
  • Przyczynowość w modelu regresji wielu zmiennych
  • Modelowanie strukturalne w SPSS
  • Przyczynowość w modelu strukturalnym
  • Ćwiczenia
  • Metoda głównych składowych i analiza czynnikowa
  • Eksploracyjna analiza czynnikowa
  • Konfirmacyjna analiza czynnikowa
  • Ćwiczenia
  • Metody hierarchiczne
  • Metody k-średnich
  • Ćwiczenia
  • Modele jednoczynnikowe – ANOVA oraz ANCOVA
  • Modele wieloczynnikowe – MANOVA
  • Ćwiczenia