Power BI

Power BI to kompleksowe narzędzie analityczne firmy Microsoft, które pomaga firmom w tworzeniu oraz udostępnianiu wizualizacji danych i raportów. Zawiera szereg interaktywnych narzędzi do tworzenia prezentacji danych, a także funkcje, które służą organizacjom do łączenia różnych zestawów danych w panelach kontrolnych raportowania.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy