Business IntelligencePower BI

Prezentacja danych i statystyk

23 - 24 maj 2024

Online

2 000,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Zadbaj o profesjonalny i przejrzysty sposób prezentacji danych! Szkolenie Prezentacja Danych i Statystyk jest kompilacją najlepszych praktyk stosowanych do prezentowania danych liczbowych. Kurs pozwala na naukę sformułowania zagadnienia, które będziemy prezentować oraz wyboru odpowiednich danych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich jakość i strukturę. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak interpretować i wizualizować dane, pracując wspólnie z Trenerem nad rozwiązaniami problemów biznesowych. Szkolenie przygotuje uczestników do tworzenia czytelnych raportów i zapadających w pamięć historii opartych na danych, tabelach, tekstach, wykresach i grafikach. Dzięki takiemu podejściu każdy wyniesie szereg gotowych rozwiązań dla złożonych i zróżnicowanych problemów związanych z prezentacją wyników analiz.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zawodowo przygotowaniem analiz i prezentacji wyników liczbowych, a także dla tych, którzy na co dzień pracują z danymi i chcą, aby wyniki ich pracy były atrakcyjne i zrozumiałe dla każdego. 

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • potrafi eksplorować dane i określać ich związek z prezentowaną analizą;
  • pozna takie pojęcia jak zmienna, obserwacja oraz skala pomiaru;
  • wie, jak wybrać metodę postępowania z danymi odstającymi;
  • potrafi ocenić jakość danych zastanych;
  • rozumie, jak poprawnie przedstawić dane w zależności od rodzaju zmiennych oraz ich istotności;
  • wie, jak dobrać odpowiednią metodę prezentacji i wizualizacji wyników;
  • umie wykorzystać podstawy psychologii poznawczej w celu tworzenia łatwych w interpretacji wykresów;
  • potrafi określić kluczowe elementy raportów;
  • wie, jak wykorzystać wnioskowanie statystyczne;
  • potrafi rozpoznać wizualizacje wprowadzające odbiorców w błąd;
  • potrafi opisywać i opowiadać o wynikach danych w sposób ciekawy i zrozumiały.
  • Analiza danych: które dane są istotne, a które można pominąć?
  • Struktura danych: zmienne, obserwacje, skale pomiaru – co to jest i do czego jest to nam potrzebne?
  • Dane odstające: wykrywanie i sposoby radzenia sobie z nimi
  • Ocena jakości danych zastanych, czyli skąd wiemy, że statystyki nas nie oszukują
  • Poprawne przedstawienie danych a rodzaje zmiennych i ich istotność
  • Metody prezentacji wyników, czyli w jaki inny sposób niż tabelki można przedstawić wyniki liczbowe
  • Zależności między zmiennymi i sposoby ich poszukiwania
  • Najczęstsze błędy w prezentacji i interpretacji danych oraz sposoby na ich uniknięcie
  • Metody wizualizacji
  • Typ grafu, a rodzaj zmiennej, czyli odpowiedni dobór metody wizualizacji
  • Najczęstsze błędy w wizualizacji danych oraz sposoby na ich uniknięcie
  • Psychologia poznawcza, czyli jak rysować wykresy, które łatwo zinterpretować
  • Kluczowe elementy każdego raportu i ich interpretacja: dobór próby, operacjonalizacja pojęć teoretycznych, narzędzia badawcze
  • Wnioskowanie statystyczne i najczęstsze błędy, czyli jak ich uniknąć oraz nie dać się zmanipulować innym
  • Data storytelling, czyli w jaki sposób opisywać i opowiadać o wynikach, aby były one ciekawe i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy