Business IntelligencePower BI

Tworzenie aplikacji biznesowych z Microsoft Power Platform

11 - 16 lip 2024

Online

3 400,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie „Tworzenie aplikacji biznesowych z Microsoft Power Platform” jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać możliwości narzędzi Microsoft Power Platform i nauczyć się projektowania i tworzenia aplikacji biznesowych, automatyzacji procesów biznesowych oraz wizualizacji danych i raportowania.

  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi elementami składającymi się na Microsoft Power Platform, w tym Power Apps, Power Automate, Power BI, Dataverse i Power Virtual Agents, oraz zastosowaniami tych narzędzi w różnych branżach i dziedzinach biznesowych.

  Szkolenie to stanowi kompleksowe wprowadzenie w narzędzia Power Platform, umożliwiające uczestnikom poznanie i wykorzystanie ich w praktyce biznesowej.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać platformę Power Platform firmy Microsoft i nauczyć się tworzyć aplikacje biznesowe. Szkolenie jest skierowane do specjalistów IT, programistów, analityków biznesowych, a także dla użytkowników biznesowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i automatyzacji procesów. Szkolenie jest przydatne dla wszystkich, którzy chcą poznać możliwości platformy Power Platform i nauczyć się tworzyć nowe aplikacje lub rozwijać już istniejące.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie:

  • znał możliwości i korzyści wykorzystania Microsoft Power Platform
  • tworzyć aplikacje biznesowe za pomocą narzędzia Power Apps bez znajomości programowania
  • automatyzować procesy biznesowe za pomocą narzędzia Power Automate
  • tworzyć raporty i wizualizacje danych za pomocą narzędzia Power BI
  • rozwiązywać problemy związane z Power Platform
  1. Omówienie możliwości i korzyści wykorzystania Microsoft Power Platform
  • Przegląd różnych narzędzi i platform do tworzenia aplikacji biznesowych
  • Charakterystyka i cele Microsoft Power Platform
  • Omówienie korzyści dla biznesu i użytkowników końcowych wynikających z wykorzystania narzędzi Power Platform
  2. Przegląd elementów składających się na Microsoft Power Platform
  • Power Apps – narzędzie do projektowania i tworzenia aplikacji biznesowych
  • Power Automate – narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych
  • Power BI – narzędzie do wizualizacji danych i raportowania
  • Dataverse – baza danych i platforma integracyjna
  • Power Virtual Agents – narzędzie do projektowania i tworzenia wirtualnych asystentów
  3. Przykłady zastosowań w biznesie
  • Prezentacja konkretnych przykładów zastosowania narzędzi Power Platform w różnych branżach i dziedzinach biznesowych
  • Omówienie sposobów, w jakie narzędzia Power Platform mogą pomóc w rozwiązaniu problemów biznesowych i poprawie efektywności pracy.
  1. Wprowadzenie do narzędzia Dataverse
  • Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Dataverse
  • Prezentacja funkcjonalności i możliwości
  2. Wspólny model danych
  • Omówienie wspólnego modelu danych w Dataverse
  • Przedstawienie standardowych i niestandardowych tabel i pól
  • Przegląd sposobów dostępu do danych
  3. Tabele, kolumny i relacje
  • Zidentyfikowanie tabel i kolumn w Dataverse
  • Omówienie relacji między tabelami
  • Tworzenie konfiguracji tabel i kolumn
  4. Środowiska
  • Przedstawienie różnych środowisk Dataverse
  • Proces tworzenia i zarządzania środowiskami
  • Przegląd sposobów migracji danych między środowiskami
  5. Zasady biznesowe
  • Definiowanie zasad biznesowych w Dataverse
  • Przykładowe zasady biznesowych
  • Testowanie i wdrażanie zasad biznesowych
  6. Praktyczne zastosowania Dataverse
  • Przykłady praktycznych zastosowań Dataverse w firmach
  • Sposoby dostosowania Dataverse do potrzeb organizacji
  • Integracja Dataverse z innymi narzędziami Microsoft
  1. Wprowadzenie do Power Apps
  • Charakterystyka i cele Power Apps jako narzędzia do projektowania i tworzenia aplikacji biznesowych
  • Przegląd interfejsu użytkownika i funkcjonalności narzędzia
  2. Podstawy Power Apps
  • Poznanie podstawowych elementów usługi Power Apps
  • Budowanie aplikacji szablonowej canvas app
  • Dostosowywanie elementów swojej aplikacji
  • Konfiguracja ustawień aplikacji i zarządzanie nimi
  3. Aplikacje oparte na modelach
  • Różnice pomiędzy aplikacjami szablonowymi a opartymi na modelach
  • Poznanie elementów składowych aplikacji opartych na modelach
  • Tworzenie i projektowanie aplikacji opartych na modelach
  • Zmienianie zabezpieczeń i udostępnianie aplikacji opartych na modelach
  1. Wprowadzenie do Power Automate
  • Charakterystyka i cele Power Automate jako narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych
  • Przegląd interfejsu użytkownika i funkcjonalności narzędzia
  2. Podstawy Power Automate
  • Omówienie sposobów tworzenia przepływów pracy w Power Automate
  • Przykłady tworzenia prostych i bardziej złożonych przepływów pracy
  • Łączenie się z różnymi źródłami danych
  • Wykorzystanie warunków i pętli
  3. Tworzenie zaawansowanych przepływów
  • Wykorzystanie zmiennych i funkcji
  • Wykorzystanie zdarzeń i czasowników
  • Tworzenie skomplikowanych przepływów z podprzepływami
  4. Integracja z innymi narzędziami i aplikacjami
  • Integracja z SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams i innymi
  • Wykorzystanie szablonów i gotowych rozwiązań
  5. Zarządzanie i monitorowanie przepływów
  • Zarządzanie przepływami, ich uruchamianiem i przerwaniem
  • Monitorowanie i raportowanie wyników
  6. Automatyzacja procesów biznesowych z Power Automate
  • Przykłady zastosowania Power Automate do automatyzacji procesów biznesowych w różnych dziedzinach biznesowych
  1. Wprowadzenie do Power BI
  • Charakterystyka i cele Power BI jako narzędzia do wizualizacji danych i raportowania
  • Przegląd interfejsu użytkownika i funkcjonalności narzędzia
  2. Importowanie i transformacja danych w Power Query
  • Importowanie danych z różnych źródeł m.in. pliki csv, Excel, bazy danych
  • Rozwiązywanie problemów z jakością danych
  • Operacje na danych tekstowych, liczbowych i datach
  • Łączenie danych
  3. Przygotowanie modelu danych
  • Wymiary i hierarchie
  • Tworzenie relacji między tabelami
  • Wymiar daty
  • Budowanie modeli danych z wielu źródeł danych
  • Optymalizacja wydajności modelu
  4. Tworzenie raportów i wizualizacji w Power BI
  • Przygotowanie i formatowanie danych do wizualizacji
  • Podstawowe typy wizualizacji
  • Filtr i sortowanie danych na wizualizacjach
  • Tworzenie interaktywnych dashboardów
  5. Wprowadzenie do DAX
  • Wprowadzenie
  • Tworzenie miar z wykorzystaniem najważniejszych funkcji DAX
  • Funkcje czasu z wykorzystaniem Time Intelligence
  • Rozróżnienie między kolumnami obliczeniowymi a miarami
  6. Udostępnianie raportów i wizualizacji oraz integracja ich z innymi narzędziami Microsoft
  1. Wprowadzenie do Power Virtual Agent
  • Charakterystyka i cele Power Virtual Agent jako narzędzia do projektowania i tworzenia wirtualnych asystentów
  • Przegląd interfejsu użytkownika i funkcjonalności narzędzia
  2. Przegląd komponentów
  • Omówienie różnych komponentów Power Virtual Agent, takich jak dialogi, akcje, warunki i wyrażenia
  3. Tworzenie wirtualnego asystenta
  • Przykłady tworzenia wirtualnych asystentów z wykorzystaniem różnych komponentów