Agile, Docker i MLOpsZarządzanie

Zarządzanie projektami w organizacjach

23 - 24 sie 2023

Online

1 700,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie “Zarządzanie projektami w organizacjach” jest przeznaczone dla pracowników, którzy chcą nauczyć się skutecznego zarządzania projektami. Celem szkolenia jest nauczenie uczestników zarządzania projektami od fazy planowania po zamknięcie projektu. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z projektami oraz metodyki zarządzania projektem. Szkolenie składa się z szeregu modułów, które zapewnią uczestnikom kompleksową wiedzę z zakresu planowania, realizacji i zamykania projektów. Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami. Szkolenie opiera się na praktycznych ćwiczeniach i studiach przypadków, dzięki czemu uczestnicy będą mogli na bieżąco stosować nabyte umiejętności. W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli także możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi uczestnikami, co pozwoli na uzyskanie szerszej perspektywy na temat zarządzania projektami.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie jest skierowane do menedżerów projektów, liderów zespołów projektowych, członków zespołów projektowych oraz innych pracowników, którzy chcą nauczyć się skutecznego zarządzania projektami. Szkolenie jest odpowiednie dla pracowników z różnych branż i dziedzin, którzy pracują w organizacjach różnej wielkości i o różnej strukturze.

  Czego się nauczę?

  Uczestnicy szkolenia nauczą się:

  • Określać cele i wymagania projektów oraz planować zasoby i harmonogram projektów
  • Przeprowadzać analizę ryzyka i szans projektów oraz nadzorować projekt i zarządzać zmianami w projekcie
  • Monitorować postęp projektów i pracować z zespołami projektowymi
  • Oceniać projekty, wdrażać ich wyniki i dokumentować projekty
  • Korzystać z narzędzi informatycznych do zarządzania projektami
  • Definicja projektu i jego cechy charakterystyczne
  • Podstawowe elementy zarządzania projektem: cele, zakres, jakość, koszty, czas, ryzyko
  • Fazy i cykl życia projektu: inicjacja, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrolowanie, zamknięcie
  • Popularne metodologie zarządzania projektami: PMBOK, Prince2, Agile, Scrum
  • Definiowanie celów projektu i wymagań
  • Analiza ryzyka i szans projektu
  • Planowanie zasobów: ludzkich, finansowych, materialnych
  • Określanie harmonogramu projektu: sekwencja działań, ich czas trwania, zależności między nimi
  • Komunikacja w projekcie: sposoby komunikacji, kanały komunikacji, plan komunikacji
  • Nadzorowanie projektu: kontrola wykonania prac, monitorowanie postępu projektu, identyfikacja i rozwiązywanie problemów
  • Zarządzanie zmianami w projekcie: proces zarządzania zmianami, analiza zmian, wprowadzanie zmian, kontrola zmian
  • Monitorowanie postępu projektu: narzędzia i techniki monitorowania postępu, weryfikacja postępu, raportowanie postępu
  • Praca z zespołem projektowym: rola lidera, motywowanie zespołu, skuteczne delegowanie zadań, budowanie zaangażowania
  • Ocena projektu: cele osiągnięte, jakość wykonania, efektywność projektu
  • Wdrażanie wyników projektu: testowanie i wdrażanie produktu projektu, dostarczanie dokumentacji, szkolenia i wsparcie dla użytkowników
  • Dokumentacja projektu: przygotowanie dokumentacji końcowej projektu, przekazanie dokumentacji do klienta lub sponsorów projektu
  • Zakończenie projektu: formalne zamknięcie projektu, wyciągnięcie wniosków i lekcji wyniesionych z projektu
  5. Narzędzia informatyczne do zarządzania projektami
  • Przegląd popularnych narzędzi informatycznych do zarządzania projektami
  • Sposoby wykorzystania narzędzi w zarządzaniu projektem: zarządzanie harmonogramem, dokumentacją, komunikacją, śledzenie postępu, monitorowanie ryzyka
  • Analiza przykładowych projektów, ich opis i charakterystyka
  • Dyskusja i współpraca z uczestnikami szkolenia, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z zarządzaniem projektami