Agile, Docker i MLOpsZarządzanie

Zarządzanie projektami w organizacjach

07 - 08 paź 2024

Online

1 700,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie „Zarządzanie projektami w organizacjach” jest przeznaczone dla pracowników, którzy chcą nauczyć się skutecznego zarządzania projektami. Celem szkolenia jest nauczenie uczestników zarządzania projektami od fazy planowania po zamknięcie projektu. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z projektami oraz metodyki zarządzania projektem. Szkolenie składa się z szeregu modułów, które zapewnią uczestnikom kompleksową wiedzę z zakresu planowania, realizacji i zamykania projektów. Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy posiadają praktyczną wiedzę w zarządzaniu projektami. Szkolenie opiera się na ćwiczeniach i studiach przypadków, dzięki czemu uczestnicy będą mogli na bieżąco stosować nabyte umiejętności. W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli także możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi uczestnikami, co pozwoli na uzyskanie szerszej perspektywy na temat zarządzania projektami.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie jest skierowane do menedżerów projektów, liderów oraz członków zespołów projektowych, a także innych pracowników, którzy chcą nauczyć się skutecznego zarządzania projektami. Szkolenie jest odpowiednie dla osób z różnych branż i dziedzin, którzy pracują w organizacjach różnej wielkości i strukturze.

  Czego się nauczę?

  Uczestnicy szkolenia nauczą się:

  • Określać cele i wymagania projektów oraz planować zasoby i harmonogram projektów
  • Przeprowadzać analizę ryzyka i szans projektów oraz nadzorować projekt i zarządzać zmianami w projekcie
  • Monitorować postęp projektów i pracować z zespołami projektowymi
  • Oceniać projekty, wdrażać ich wyniki i dokumentować projekty
  • Korzystać z narzędzi informatycznych do zarządzania projektami
  • Definicja projektu i jego cechy charakterystyczne
  • Podstawowe elementy zarządzania projektem: cele, zakres, jakość, koszty, czas, ryzyko
  • Fazy i cykl życia projektu: inicjacja, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrolowanie, zamknięcie
  • Popularne metodologie zarządzania projektami: PMBOK, Prince2, Agile, Scrum
  • Definiowanie celów projektu i wymagań
  • Analiza ryzyka i szans projektu
  • Planowanie zasobów: ludzkich, finansowych, materialnych
  • Określanie harmonogramu projektu: sekwencja działań, ich czas trwania, zależności między nimi
  • Komunikacja w projekcie: sposoby komunikacji, kanały komunikacji, plan komunikacji
  • Nadzorowanie projektu: kontrola wykonania prac, monitorowanie postępu projektu, identyfikacja i rozwiązywanie problemów
  • Zarządzanie zmianami w projekcie: proces zarządzania zmianami, analiza zmian, wprowadzanie zmian, kontrola zmian
  • Monitorowanie postępu projektu: narzędzia i techniki monitorowania postępu, weryfikacja postępu, raportowanie postępu
  • Praca z zespołem projektowym: rola lidera, motywowanie zespołu, skuteczne delegowanie zadań, budowanie zaangażowania
  • Ocena projektu: cele osiągnięte, jakość wykonania, efektywność projektu
  • Wdrażanie wyników projektu: testowanie i wdrażanie produktu projektu, dostarczanie dokumentacji, szkolenia i wsparcie dla użytkowników
  • Dokumentacja projektu: przygotowanie dokumentacji końcowej projektu, przekazanie dokumentacji do klienta lub sponsorów projektu
  • Zakończenie projektu: formalne zamknięcie projektu, wyciągnięcie wniosków i lekcji wyniesionych z projektu
  • Przegląd popularnych narzędzi informatycznych do zarządzania projektami
  • Sposoby wykorzystania narzędzi w zarządzaniu projektem: zarządzanie harmonogramem, dokumentacją, komunikacją, śledzenie postępu, monitorowanie ryzyka
  • Analiza przykładowych projektów, ich opis i charakterystyka
  • Dyskusja i współpraca z uczestnikami szkolenia, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z zarządzaniem projektami