Agile, Docker i MLOpsZarządzanie

Zarządzanie projektami – wprowadzenie

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Dowiedz się, jak prowadzić złożone projekty, wykorzystywać kluczowe koncepcje zarządzania i skutecznie komunikować się w zespole. Zdobądź dogłębne zrozumienie kluczowych czynników wpływających na powodzenie lub porażkę projektu oraz opanuj zestaw narzędzi do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z Twoim projektem. Motywuj i prowadź swój zespół projektowy!

  Szkolenie Zarządzanie projektami – wprowadzenie oferuje fundamentalną wiedzę i umiejętności, dzięki którym z powodzeniem poprowadzisz projekt od początku do końca.  Kurs rozwinie Twoje kompetencje przywódcze, potrzebne do skutecznego planowania i zarządzania projektami oraz ich efektywnej realizacji.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę w zarządzaniu projektami, a także dla tych, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie. Podejście projektowe sprawdzi się nie tylko przy realizacji dużych projektów, lecz również w codziennej pracy managerów oraz pracowników odpowiedzialnych za terminowe zadania.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • potrafi przygotować się do prowadzenia projektu;
  • potrafi zaplanować projekt;
  • umie zidentyfikować krytyczne elementy projektu;
  • rozumie, jak analizować projekt;
  • potrafi mierzyć postępy;
  • wie, jak określić podstawowe założenia dotyczące zarządzania projektem;
  • potrafi zdefiniować jakie czynniki wpływają na sukces projektu;
  • wie, jak opracować dokumentację projektową;
  • rozumie, jak nawiązać odpowiednią komunikację z zespołem;
  • potrafi zarządzać ryzykiem, zasobami i czasem.
  • Korzyści z efektywnego zarządzania projektami
  • Komunikacja jako kluczowy element sukcesu
  • Definiowanie projektu
  • Rodzaje i cykl życia projektu
  • Proces zarządzania projektami
  • Etapy zarządzania projektami
  • Zdefiniowanie etapu wstępnego
  • Adresowanie kluczowych wartości projektu
  • Business Case – przegląd
  • Śledzenie zagadnień
  • Założenia projektowe
  • Określenie celu projektu (z wykorzystaniem 5W)
  • Dokumentacja dotycząca planowania projektu
  • Określenie interesariuszy
  • Ich wpływ na projekt
  • Zaangażowanie
  • Komunikacja
  • Work Breakdown Structure (WBS)
  • Zdefiniowanie harmonogramu projektu z podziałem na zadania i estymację czasu ich realizacji
  • Analiza budżetu
  • Stworzenie schematu zadań
  • Wyznaczenie ścieżki krytycznej
  • Wykres Gantta
  • Zdefiniowanie pojęcia ryzyka
  • Określenie ryzyka w danym projekcie
  • Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego skutków
  • Plan zarządzania ryzykiem
  5. Podstawowe Zasady
  • Wskazówki dotyczące pracy zespołowej (spotkania statusowe, informowanie o zmianach, raportowanie problemów)
  • Zarządzanie planem pod względem jakości, możliwości realizacji
  • Zdefiniowanie wdrożenia, monitorowanie i kontrolowania procesu
  • Zarządzanie procesem
  • Monitorowanie i kontrola kluczowych elementów procesu
  • Raportowanie (status)
  • Analiza postępu projektu
  • Podejmowanie działań naprawczych
  • Decyzja odnośnie zamknięcia projektu
  • Przekazanie projektu – następne kroki
  • Kontrola spełnienia celów projektu
  • Retrospekcja