Agile, Docker i MLOpsZarządzanie

Agile

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie Agile dostarcza informacji na temat podstaw technik zwinnych oraz ich praktycznego wykorzystania. Kurs pozwala na przyswojenie takich pojęć jak SCRUM, Kanban czy Lean, będących bazą dla szybszej i skuteczniejszej realizacji procesów biznesowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co odróżnia Agile od tradycyjnego podejścia Waterfall, zapoznają się z cyklem życia projektu – od user stories po dostarczenie użytecznych rozwiązań – a także nauczą się zarządzać zmianą. Kurs pomoże zrozumieć w jaki sposób metodyki zwinne mogą usprawnić pracę Twojego zespołu, zwiększyć Waszą efektywność i wartość na rynku pracy.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest do osób, które interesują się tematyką zarządzania projektami oraz metodykami zwinnymi. W kursie mogą wziąć udział osoby zaangażowane w pracę projektową niezależnie od branży. Szkolenie adresowane jest w szczególności do Menagerów IT, Project Managerów, Kierowników projektów, Specjalistów ds. aplikacji, osób zarządzających projektami i/lub programami, a także do członków zespołów projektowych oraz innych interesariuszy projektów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zwinnych technik zarządzania.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  • zna genezę, filozofię i główne założenia Agile;
  • wie, jak odróżniać tradycyjne podejście Waterfall od podejścia Agile;
  • potrafi wykorzystać Agile w środowisku IT oraz poza nim;
  • rozumie, jaki jest podział zadań w Agile;
  • potrafi ocenić czy w danej organizacji i zespole jest miejsce na Agile;
  • rozumie, jak zbudować efektywny zespół Agile’owy
  • potrafi realizować projekty w Agile;
  • potrafi w sposób efektywny i mniej kosztowny wprowadzać zmiany  i ograniczać ryzyko porażki projektu;
  • wie, na czym polega Scrum framework.
  • Filozofia, pryncypia i wymiary projektu
  • Geneza Agile, czym jest zwinność – fakty i mity
  • Czym jest Agile, wybór odpowiedniego podejścia Agile
  • Odniesienie podejścia zwinnego do różnych branż oraz kultur organizacyjnych
  • Różnica pomiędzy Agile a Waterfall
  • Lean
  • Kanban
  • Miejsce Agile w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu
  • Budowanie świadomego, zorganizowanego i zaangażowanego zespołu Agile
  • Podział ról i obowiązków
  • Współpraca i komunikacja jako kluczowe elementy sukcesu
  • Rola wczesnej komunikacji i szybkiego dostarczania rezultatów w celu minimalizacji strat i szybkiej odpowiedzi zwrotnej
  • Rozpoznawanie kluczowych wskaźników sposobu myślenia w Agile
  • Etap przed projektem
  • Etap wykonalności
  • Etap podstaw
  • Etap rozwoju iteracyjnego
  • Etap wdrożenia
  • Etap po projekcie
  • Role w projektach DSD
  • Zarządzanie projektem a realizacja projektu
  • Główne praktyki – priorytetyzacja i timeboxing
  • Planowanie i kontrola w cyklu życia
  • Ograniczenie WIP (Work In Progress)
  • Pull System vs Push System
  • Dostarczanie funkcjonalnych rozwiązań
  • Konieczność zwracania uwagi na szerszą perspektywę przy projektowaniu rozwiązań
  • Zaakceptowanie możliwości wprowadzania niezbędnych zmian
  • Iteratywny rozwój
  • Planowanie uwzględniające wszystkich interesariuszy projektu uwzględniając ich potrzeby i ograniczenia
  • Tworzenie i podział user stories
  • Adaptacja Agile na przykładzie Scrum
   • Podstawowe cechy
   • Artefakty, Role, Wydarzenia
   • Cechy zespołów
  • Najczęstsze błędy
  • Narzędzia wspierające implementację Scrum
  • Zastosowanie Scrum