Agile, Docker i MLOpsProgramowanie

Wprowadzenie do testowania oprogramowania

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie Wprowadzenie do testowania oprogramowania to kurs, który ma na celu wprowadzenie uczestników w podstawy testowania oprogramowania. Szkolenie jest prowadzone w sposób praktyczny, z naciskiem na ćwiczenia i praktyczne zastosowanie wiedzy, co pozwala uczestnikom na lepsze zrozumienie tematu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i techniki stosowane w testowaniu oprogramowania, a także dowiedzą się, jak skutecznie projektować, wykonywać i analizować testy oprogramowania.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu testowania oprogramowania lub pracować w dziale testowania oprogramowania. Szkolenie jest także odpowiednie dla programistów, którzy chcą lepiej zrozumieć proces testowania oprogramowania, aby móc pisać lepszy kod.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli wiedzę na temat:

  • podstawowych pojęć związanych z testowaniem oprogramowania
  • różnych typów testów oprogramowania
  • procesu testowania oprogramowania
  • narzędzi i technik stosowanych w testowaniu oprogramowania
  • Definicja testowania oprogramowania
  • Cele testowania oprogramowania
  • Podstawowe pojęcia związane z testowaniem takie jak błąd, defekt, awaria
  • Typy testów oprogramowania
  • Cykl życia testowania oprogramowania
  • Proces analizy i projektowania testów oprogramowania
  • Testowanie oparte na wymaganiach
  • Projektowanie przypadków testowych
  • Techniki testowania
  • Ocenianie skuteczności testów
  • Rodzaje narzędzi testowych
  • Przykłady narzędzi testowych
  • Przygotowanie środowiska testowego
  • Automatyzacja testów
  • Testowanie ręczne vs. testowanie automatyczne
  • Definicja testowania jednostkowego
  • Testowanie w podejściu TDD (Test-Driven Development)
  • Implementacja testów jednostkowych
  • Debugowanie kodu
  • Definicja testowania integracyjnego
  • Rodzaje integracji
  • Testowanie integracyjne w podejściu top-down i bottom-up
  • Testowanie interfejsów międzykomponentowych
  • Definicja testowania systemowego
  • Rodzaje testów systemowych
  • Planowanie i projektowanie testów systemowych
  • Testowanie wydajnościowe i obciążeniowe
  • Testowanie niezawodności i odporności na błędy
  • Definicja testowania akceptacyjnego
  • Rodzaje testów akceptacyjnych
  • Testowanie akceptacyjne w podejściu Agile
  • Testowanie zgodności z wymaganiami biznesowymi i użytkownikami
  • Testowanie akceptacyjne przez użytkowników końcowych
  • Definicja zarządzania testowaniem
  • Proces zarządzania testowaniem
  • Planowanie testów
  • Śledzenie postępów testów
  • Raportowanie wyników testów
  • Definicja doskonalenia procesu testowania
  • Czego należy szukać w doskonaleniu procesu testowania?
  • Pomiar wydajności procesu testowania
  • Optymalizacja procesu testowania
  • Planowanie zmian w procesie testowania