Business IntelligenceExcelR

Prognozowanie w biznesie

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie przedstawia praktyczne podejście do problemów prognozowania w biznesie m.in. popytu, podaży oraz zapasów. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawy języka programowania R. Dzięki intuicyjnemu podejściu do teorii uczestnicy zrozumieją, a następnie zastosują w praktyce wszystkie techniki prognozowania.

  Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w prognozowaniu dla biznesu. Duży nacisk kładziemy na zastosowanie praktyczne, dlatego w trakcie szkolenia pracujemy na rzeczywistych problemach biznesowych. Zwieńczeniem szkolenia jest praca projektowa, która polega na przygotowaniu najlepszej prognozy sprzedaży z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie to zostało zaprojektowane z myślą o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie prognoz i zainteresowanych udoskonaleniem procesu prognostycznego w organizacjach. Z uwagi na rozbudowaną część praktyczną szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się prognozowaniem, controllingiem, planowaniem lub zarządzaniem strategicznym.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Analizować szeregi czasowe i tworzyć dobre prognozy
  • Zarządzać procesem prognostycznym w organizacji
  • Zidentyfikować i zebrać dane użyteczne w procesie prognozowania
  • Tworzyć poprawne modele prognostyczne
  • Prognozować za pomocą najbardziej zaawansowanych metod
  • Oceniać różne metody prognozowania pod kątem trafności dla danego problemu
  • Łączyć prognozy ilościowe z modeli z jakościową wiedzą o przyszłości
  • Tworzyć symulacje do oceny ryzyka np. inwestycji
  • Co można prognozować?
  • Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie
  • Prognoza + Cel = Plan
  • Trafność prognoz, czyli źródła błędów w prognozowaniu
  • Rodzaje prognoz, typy danych w prognozowaniu
  • Częste błędy w prognozowaniu
  • Schemat i kolejne kroki procesu prognostycznego
  • Rola i miejsce prognozy w biznesie
  • Prognozowanie ilościowe i jakościowe
  • Efektywne sposoby prezentacji prognoz
  • Dyskusja nad problemami z prognozowaniem
  • Prognozowanie sprzedaży
  • Prognozowanie podaży
  • Prognozowanie zapasów
  • Prognozowanie finansów
  • Oprogramowanie wykorzystywane w prognozowaniu – wady i zalety
  • Podstawowe miary statystyczne
  • Wstępna analiza graficzna danych
  • Proste metody prognozowania
  • Mierzenie trafności prognoz i ocena metody prognozowania
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe
  • Podstawowe źródła krajowych danych ekonomicznych
  • Źródła danych o otoczeniu zewnętrznym, rynkach eksportowych
  • Żródła danych odnośnie popytu i podaży w sektorze prywatnym
  • Wyszukiwanie danych w internecie
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Wykrywanie wzorców w danych i wprowadzenie do technik prognozowania
  • Średnie ruchome i wygładzanie szeregów czasowych
  • Szeregi czasowe – charakterystyka, dekompozycja, odsezonowanie
  • Regresja liniowa dla szeregów czasowych i danych przekrojowych
  • ARIMA – prognozowanie z wykorzystaniem zależności czasowych szeregów
  • Ocena trafności prognostycznej modeli i wybór prognozy
  • Łączenie prognoz z różnych modeli
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Ograniczenia i wyzwania metod jakościowych
  • Podstawowe zasady prognozowania jakościowego
  • Badania ankietowe
  • Prognozowanie przez analogię
  • Analizy scenariuszowe
  • Prognozowanie nowy produktów
  • Metoda delficka
  • Łączenie prognoz jakościowych i ilościowych
  • Przykłady i Ćwiczenia
  • Dynamiczne modele regresji
  • Modele klasy VAR
  • Sieci neuronowe
  • Prognozowanie hierarchicznych szeregów czasowych
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Wprowadzenie do metod symulacyjnych
  • Mikroekonomiczne podejście do tworzenia prognozy
  • Przygotowanie modelu symulacyjnego
  • Założenia – rozkłady prawdopodobieństw dla czynników
  • Generowanie prognozy i przedziałów ufności
  • Przykłady i ćwiczenia