Business IntelligenceR

Interaktywne aplikacje web w R Shiny

18 - 19 lip 2024

Online

2 450,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  R Shiny pozwala na tworzenie interaktywnych aplikacji web w prosty sposób, który nie wymaga dużego doświadczenia ani znajomości JavaScript. Wystarczy podstawowa znajomość R, aby tworzyć tabele, interaktywne wykresy i dashboardy. Dzieki R Shiny możemy eksplorować dane w zależności od poszczególnych zmiennych i parametrów oraz oglądać ich zmiany w czasie.

  Zamiast tworzyć statyczne raporty, które pozwalają nam obejrzeć dane i wykresy tylko dla kilku wcześniej wybranych parametrów R Shiny pozwala stworzyć aplikację, gdzie za pomocą przycisków i sliderów wybierzemy interesujące nas zmienne i wartości parametrów.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie z R Shiny kierowane jest do osób, które chciałyby tworzyć interaktywne aplikacje web bez konieczności poznawania języka JavaScript. Aplikacje stworzone w R Shiny pozwalają na interaktywną eksplorację danych za pomocą tabel, obliczeń, a nawet animowanych wykresów. Do udziału w szkoleniu wymagana jest podstawowa znajomość programu R.

  Nasze szkolenie kierujemy do:

  • Analityków
  • Statystyków
  • Managerów

  Nasi kursanci pracują z R w różnych branżach (finanse, produkcja, medycyna itp.). Zawsze podczas szkolenia staramy się położyć nacisk na te elementy R, które będą im najbardziej przydatne w codziennej pracy.

  Czego się nauczę?

  Naszym celem jest, aby po ukończeniu kursu każdy uczestnik potrafił stworzyć interaktywną aplikację R Shiny dostosowaną do jego potrzeb.

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Przygotować i uruchomić aplikację web– Omówimy jak działa R Shiny, jak buduje się i uruchamia aplikacje.
  • Zbudować interfejs aplikacji – Nauczymy jak stworzyć interfejs aplikacji w tym jak zmienić jej wygląd, dodać menu, przyciski i slidery.
  • Zwizualizować dane na wykresie – Pokażemy jak wzbogacić aplikację o różnego rodzaju wykresy od tych podstawowych po zaawansowane. Nauczymy również jak je poprawnie sformatować i opisać.
  • Umieszczać dane na mapach – Nauczymy jak nanosić dane geograficzne na mapy tak, aby zwizualizować różnice i zależności między państwami, województwami czy miastami.
  • Tworzyć interaktywne i animowane wykresy – Pokażemy jak w prosty sposób tworzyć interaktywne wykresy oraz animacje, które pozwalają np. pokazać zmiany zjawiska w czasie.
  • Stworzyć kompletną aplikację web w R Shiny – Na podstawie case study stworzymy krok po kroku kompletną aplikację.
  • Instalacja i konfiguracja R
  • Instalacja i konfiguracja Rstudio
  • Instalacja i inicjalizacja Shiny
  • Zmienne i typy danych
  • Koncepcje programowania objektowego
  • Klasy obiektów w R
  • Struktury programistyczne
   • Konstrukcja logiczna if else
   • Pętla while
   • Pętla for
   • Konstrukcja switch
  • Importowanie danych
  • Manipulacje danymi i pakiet data.table
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Shiny jako pakiet R
  • Struktura aplikacji server.R oraz UI.r
  • Koncepcja reaktywności
  • Budowa pierwszej aplikacji webowej
  • Uruchamianie aplikacji web w przeglądarce
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Przyciski, slidery, rozwijane listy, menu
  • Elementy wejściowe
  • Dodatkowe opcje
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Podstawowe wykresy – pakiet graphics
   • Wykres słupkowy
   • Histogram
   • Wykres kołowy
   • Wykres punktowy, liniowy
  • Opcje wykresów
  • Tworzenie i dostosowanie legendy wykresu
  • Dodawanie wykresu do aplikacji web Shiny
  • Zaawansowane wizualizacje– pakiet googleVis
   • Tworzenie wizualizacji wskaźników, mierników
   • Mapy intensywności
   • Wykresy geograficzne
   • Google maps
   • Tablice
   • Mapa drzewa
   • Wykresy osi czasu
  • Zaawansowane wizualizacje w pakiecie ggplot2
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Możliwości interakcji w wykresach R
  • Integracja D3.js
  • Wprowadzenie do htmlwidgets
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Tworzenie Uis w HTML
  • JavaScript
  • CSS
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Ukrywanie elementów UI
  • Dynamiczny interfejs użytkownika
  • Animacje
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Gist, Github
  • shinyapps.io
  • Rstudio server
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Zarys koncepcji problemu
  • Projektowanie aplikacji
  • Przygotowanie elementów aplikacji
  • Tworzenie skryptu global.R
  • Tworzenie skryptu UI.R
  • Tworzenie skryptu server.R
  • Formatowanie wyglądu aplikacji
  • Wnioski