Business IntelligenceExcel

Analiza biznesowa w Excel

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie Analiza biznesowa jest kompilacją najlepszych praktyk i metod stosowanych do analiz finansowych w biznesie. Pierwsza cześć szkolenia wprowadza do modelowania finansowego. Od wyboru narzędzi po koncepcyjną budowę modelu. Kolejna część szkolenia jest czysto praktyczna. W tej części pracujemy na licznych przykładach poznając nowe techniki i zaawansowane funkcje excela potrzebne w analizie biznesowej. W ostatniej części szkolenia uczestnicy wspólnie z prowadzącym budują modele finansowe i rozwiązują popularne problemy analizy finansowej w Excelu

  Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu, gdzie uczestnicy pracują razem z prowadzącym nad rozwiązaniami problemów biznesowych. Dzięki temu podejściu każdy uczestnik wynosi szereg gotowych rozwiązań zróżnicowanych problemów analizy finansowej.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zawodowo przygotowaniem analiz i modeli finansowych w Excelu.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Tworzyć wydajne modele finansowe w Excel
  • Weryfikować i udporniać na błędy obliczenia modelu
  • Korzystać z zaawansowanych funkcji Excel jak Wyszukaj.pionowo lub Index
  • Poprawnie tworzyć odwołania i kontrolować obliczenia
  • Korzystać z odpowiednich funkcji Excel do formatowania i prezentacji modelu
  • Modelować zagadnienia finansowe jak oprocentowanie, zwrot z inwestycji, deprecjacje
  • Korzystać z tabeli przestawnych do łatwiejszej agregacji i prezentacji danych
  • Automatyzować pracę z Excel nagrywając makra VBA
  • Budować scenariusze i symulacje na bazie modelu
  • Prezentować efektownie wyniki modelu
  • Różnice pomiędzy arkuszem a modelem finansowym
  • Typy i cele modeli biznesowych w Excel
  • Wybór narzędzi
  • Umiejętności potrzebne do modelowania
  • Projektowanie modelu
  • Złote zasady stosowane przy konstruowaniu modelu
  • Planowanie modelu w arkuszu
  • Kroki w budowie modelu
  • Zasilanie modelu informacją i danymi
  • Kontrola wersji i dokumentacja
  • Problemy z Excelem
  • Strategia unikania błędów
  • Jak bardzo skomplikowane formuły tworzyć?
  • Linkowanie do zewnętrznych plików
  • Kontrolowanie i sprawdzanie wyników
  • Odwołania cykliczne
  • Formuły i Funkcje w Excel
  • Skróty w Excel przyspieszające pracę
  • Podstawowe funkcje matematyczne i statystyczne
  • Funkcje logiczne i kontrola wykonania
  • Zagnieżdzanie funkcji jako narzędzie tworzenia skomplikowanych wyrażeń
  • Dobre praktyki w odwołaniach
  • Funkcje agregujące
  • Formuły wyszukaj-pionowo/poziomo
  • Praca z datami
  • Funkcja Index
  • Funkcje finansowe
  • Podstawowe formatowanie
  • Formatowanie warunkowe
  • Wykresy Sparklines
  • Kontrola formatowania
  • Ukrywanie sekcji modelu
  • Grupowanie
  • Formuły tablicowe
  • Dodatek Szukaj wyniku
  • Tabele przestawne
  • Makra VBA
  • Funkcje użytkownika
  • Nominalne i efektywne oprocentowanie
  • Obliczanie skumulowanych wartości w czasie
  • Obliczenie okresu zwrotu z inwestycji w czasie
  • Średni ważony koszt kapitału WACC
  • Modelowanie deprecjacji – metody
  • Modelowanie progu rentowności
  • Stres testy modelu finansowego w Excel
  • Porównanie metod Analizy Scenariuszowej
  • Analiza wrażliwości
  • Optymalizacja
  • Graficzne wykresy dla problemów biznesowych
  • Wykresy typu Gantta, Bubble, Waterfall
  • Dynamiczne zakresy
  • Wykresy łączone