ProgramowanieSQL

SQL od podstaw

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Analiza danych to przyszłość – Żyjemy w świecie, w którym dane odgrywają ogromną rolę w biznesie. Dzięki technologiom zbierania, przechowywania, przetwarzania i predykcji dane są źródłem większości informacji wykorzystywanych w procesie decyzyjnym. W tym świecie znajomość najpopularniejszego języka bazodanowego – SQL – jest koniecznością nie tylko dla Data Scientist, ale praktycznie dla każdego.

  Efektywny format szkolenia –Szkolenie SQL od podstaw zostało zaprojektowane dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć i nauczyć się efektywnie korzystać z języka SQL. W trakcie 3 dni szkolenia zdobędziesz solidną wiedzę odnośnie języka oraz praktyczne wskazówki jak efektywnie zarządzać danymi. Szkolenie prowadzone jest metodą Live Script w ramach której 100% czasu szkoleniowego spędzasz pracując z językiem.

  Najważniejsi są ludzie – Nasi trenerzy to doświadczeni eksperci wykorzystujący język SQL w codziennej pracy przy programowaniu baz danych Oracle, Teradata, MS SQL realizujący projekty dla największych firm z branży FMCG, telekomunikacyjnej, bankowości.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zacząć efektywnie korzystać z języka SQL, oraz wszystkich tych, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Tworzyć schematy bazy danych i zasilać je danymi, modyfikować model danych
  • Tworzyć zapytania wybierające odpowiednie dane z bazy danych
  • Ograniczyć wyniki oraz pogrupować i posortować ekstrakty danych
  • Tworzyć zapytania wybierające dane z więcej niż jednej tabeli z odpowiednimi warunkami
  • Formatować wynik zapytania
  • Przeprowadzić podstawową analizę danych
  • Stworzyć nowych użytkowników i nadać im uprawnienia
  • Zarządzać podstawowymi obiektami baz danych
  • Tworzyć widoki
  • definicja bazy danych
  • gdzie są używane bazy danych
  • rodzaje baz danych
  • połączenie z bazą danych
  • instalacja + konfiguracja środowiska ćwiczeniowego
  •   struktura bazy danych
  •   typy danych
  •   tabele
  •   więzy integralności
  •   czym są sesje
  •   czym są transakcje
  •   zarządzanie sesjami i transakcjami
  •   tworzenie obiektów
  •   usuwanie obiektów
  •   edycja obiektów
  •   wstawianie danych
  •   usuwanie danych
  •   aktualizacja danych
  •   tworzenie modelu do ćwiczeń
  •   instrukcja SELECT
  •   struktura zapytania
  •   aliasy
  •   dobre praktyki tworzenia zapytań
  •   przykłady zapytań
  •   czym są operatory
  •   rodzaje operatorów
  •   przykłady użycia
  •   klauzula WHERE
  •   klauzula HAVING
  •   klauzule TOP, LIMIT, ROWNUM()
  •   przykłady użycia
  •   klauzula ORDER BY
  •   klauzula GROUP BY
  •   klauzule CUBE i ROLL UP
  •   funkcje agregujące
  •   przykłady użycia
  •   czym są podzapytania
  •   gdzie można stosować podzapytania
  •   operatory w podzapytaniach
  •   przykłady użycia
  •   funkcje stosowane do formatowania wyników
  •   przykłady użycia
  •   sposoby łączenia wyników zapytań
  •   przykłady użycia
  •   teoria łączenia tabel
  •   klauzule łączenia tabel
  •   przykłady użycia
  •   funkcje analityczne
  •   przykłady użycia
  •   indeksy
  •   widoki
  •   triggery
  •   partycjonowanie
  •   przykłady użycia
  •   tworzenie i usuwanie użytkowników
  •   nadawanie i odbieranie uprawnień
  •   przykłady zastosowań