ExcelMarketing

Analiza danych marketingowych w Excel

24 - 26 lip 2024

Online

3 150,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

   Szkolenie Analiza danych marketingowych w Excel łączy umiejętności analityczne i narzędziowe z wiedzą z obszaru marketingu. W trakcie szkolenia nasi eksperci omówią najważniejsze obszary analiz marketingowych spotykanych w biznesie i wspólnie z uczestnikami stworzą rozwiązania w Excel. Ponadto plan szkolenia został rozszerzony o elementy dotyczące analizy badań marketingowych dzięki czemu szkolenie najobszerniej omawia kwestie analizy marketingowej. Zaletą szkolenia jest jego nastawienie na praktyczną analizę danych marketingowych i CRM oraz warsztatowa forma. Znajomość technik analitycznych ma ogromne znaczenie w marketingu i CRM a umiejętność ich praktycznego zastosowania warunkuje sukces działań marketingowych.

  Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem dobrze znanego większości analityków narzędzia Excel którego możliwości zostają rozszerzone dzięki wykorzystaniu dodatków tak aby można było wykorzystać najlepsze techniki analityczne. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników zostanie będzie znał najlepsze techniki statystyczne i maszynowego uczenia i będzie potrafił je wykorzystać przy analizie danych marketingowych.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się analizą danych marketingowych oraz CRM w Excel. Jeżeli chcesz poznać najnowsze techniki analizy danych w tym segmentacji, modelowania i prognozowania to szkolenie z analizy danych marketingowych w Excel jest stworzone dla Ciebie.

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Przygotować dane pod kątem analiz
  • Korzystać z narzędzia Solver do wyceny produktów i usług
  • Prognozować szeregi czasowe m.in. sprzedaży za pomocą regresji, wygładzania wykładniczego i sieci neuronowych
  • Przeprowadzać analizę preferencji konsumenckich w oparciu o zaawansowane metody
  • Estymować i analizować wartość klienta w czasie
  • Przeprowadzać segmentację z wykorzystaniem analizy skupień i bardziej zaawansowanych algorytmów i metod takich jak drzewa decyzyjne, SOM.
  • Analizować dane paragonowe i szukać wzorców zakupowych
  • Przeprowadzać szczegółową analizę kampanii marketingowych
  • Analizować wyniki badań marketingowych za pomocą zaawansowanych technik statystycznych i algorytmów maszynowego uczenia
  • Możliwości i dodatkowe narzędzia do Excel niezbędne w analityce marketingowej
  • Wykorzystanie tabeli przedstawnych do tworzenia raportów
  • Zastosowanie wykresów do tworzenia raportów
  • Zaawansowane funkcje do tworzenia podsumowań
  • Estymacja krzywej popytu i optymalizacja cen za pomocą Solvera
  • Wiązanie cen – optymalizacja cen wiązanych Solverem
  • Krzywe popytu a WTP – nieliniowe podejście do wyceny
  • Maksymalizacja popytu przy nieliniowej wycenie
  • Strategia Skimming
  • Revenue management
  • Korelacja i prosta regresja liniowa
  • Prognoza sprzedaży na podstawie regresji wielorakiej
  • Problemy i wyzwania w prognozowaniu szeregów czasowych
  • Modelowanie trendu i sezonowości w szeregach czasowych
  • Prognozy naiwne
  • Wygładzanie wykładnicze w prognozowaniu
  • Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania sprzedaży
  • Analiza conjoint – metoda pełnych profili wyboru
  • Symulacje w analizie conjoint i wykorzystnaie Solvera do tworzenia profili produktów
  • Estymacja prawdopodobieństwa zdarzeń lub zachowań za pomocą regresji logistycznej
  • Analiza discrete choice w marketingu
  • Obliczanie wartości klienta w czasie
  • Wartość klienta a wycena firmy
  • Obliczanie wartości klienta za pomocą symulacji Monte Carlo
  • Alokacja zasobów marketingowych
  • Analiza skupień w zastosowaniu do segmentacji
  • Systemy rekomentacji
  • Zastosowanie algorytmów drzew decyzyjnych do segmentacji
  • RFM i optymalizacja kampanii marketingowych
  • Wykorzystanie krzywej S do prognozowania sprzedaży nowych produktów
  • Model dyfuzji innowacji
  • Metody jakościowe w prognozowanie sprzedaży nowych produktów
  • Analiza koszykowa i Lift
  • Model Scan*Pro
  • Alokacja przestrzeni sprzedażowej
  • Mierzenie efektywności kampanii marketingowych
  • Alokacja dla kanałów komunikacji
  • Metoda głównych składowych i Analiza czynnikowa (PCA i FA)
  • Skalowanie wielowymiarowy – MDS
  • Klasyfikacja za pomocą algorytmów maszynowego uczenia
  • Analiza wariancji – ANOVA
  • Text mining