Data ScienceScala

Data Science ze Scala

02 - 04 wrz 2024

Online

3 600,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Data Science z Scala to pierwsze z dwóch szkoleń ścieżki Scala dla Data Scientist. Naładowane szeregiem przykładów na ciekawych zbiorach danych dostarcza niezbędnej wiedzy i umiejętności dla każdego Data Scientist. Szkolenie porusza tematy związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem, manipulacją, przetwarzaniem i wizualizacją danych w Scala.

  Celem szkolenia jest dostarczenie Data Scientist niezbędnej wiedzy potrzebnej do stworzenia skalowalnej architektury na potrzeby przetwarzania i modelowania danych. Praktyczny wymiar szkolenia pozwoli uczestnikom zdobyć szereg umiejętności i zwiększyć produktywność podczas tworzenia produktów data science.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  • Data Scientist
  • Data Engineer
  • Programista Java

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Przenieść dane z plików płaskich i web API i przetworzyć je w bazach SQL i NoSQL
  • Projektować skalowalną architekturę dla Data Science
  • Przetwarzać równolegle dane minimalizując nakłady zachowując skalowalność
  • Łaczyć technologie Scala z Akka oraz Apache Spark
  • Tworzyć interaktywne wizualizacji
  • Najważniejsze aspekty Data Science
  • Języki programowania i oprogramowanie
  • Instalacja i konfiguracja Scala
  • Kiedy wykorzystać środowisko Scala
  • Literatura i wskazówki
  • Instalacja Breeze
  • Podstawowe typy danych
  • Dokumentacja i pomoc
  • Podstawowe operacje na danych
  • Alternatywne biblioteki
  • Przykłady i ćwiczenia
  • Pierwsze kroki z JDBC
  • Nakładki funcyjne dla JDBC
  • Tworzenie warstwy dostępu do danych
  • Operacje na kolumnach
  • Agregacje z Group by
  • Dostęp do metadanych
  • Porównanie JDBC i Slick
  • Web API
  • JSON w Scala
  • Przetwarzanie współbieżne
  • Uwierzytelnianie
  • Aplikacje Klient-Server
  • Tworzenie aplikacji
  • Środowisko Play
  • MongoDB
  • Łączenie z MongoDB z pomocą Casbah
  • Tworzenie złożonych zapytań
  • Serializacja
  • Rozpoczynamy pracę z Akka
  • Tworzenie Actors
  • Routing
  • Strategie
  • Instalacja i konfiguracja Spark
  • Resilient distributed datasets
  • Tworzenie programów
  • Partycjonowanie danych
  • Agregacja Dataframes
  • Przetwarzanie Dataframes
  • Zapytana SQL na Dataframes
  • Złożone typy danych
  • Wprowadzenie do Mlib
  • Komponenty procesu uczenia
  • Ewaluacja
  • Regresja logistyczna
  • Cross-walidacja
  • Zaawansowane algorytmy maszynowego uczenia
  • Tworzenie wykresów
  • Modyfikacja i formatowanie wizualizacji
  • Zaawansowane wykresy
  • Alternatywne metody tworzenia wykresów