Data ScienceScala

Maszynowe Uczenie i Analiza Danych z Scala

10 - 15 paź 2024

Online

4 200,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Szkolenie Maszynowe uczenie i analiza danych z Scala to drugie szkolenie ze ścieżki Scala dla Data Scientist. Swoim zakresem szkolenie obejmuje tematy niezbędne do pracy Data Scientist. Wśród najważniejszych należy wyróżnić tworzenie i wykorzystanie algorytmów maszynowego uczenia do problemów segmentacji, klasyfikacji oraz predykcji.

  Szkolenie zostało stworzone przez praktyków Data Science . Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę do tworzenia rozwiązań maszynowego uczenia przy pomocy Scali i powiązanych technologii takich jak Akka, oraz Apache Spark.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  • Data Scientist
  • Data Engineer

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Ładować, przetwarzać i obrabiać dane za pomocą bibliotek Breeze oraz Spark
  • Wizualizować dane za pomocą Apache Zeppelin i Bokeh Scala
  • Tworzyć algorytmy maszynowego uczenia i wdrażać je przy pomocy EC2 oraz YARN
  • Wykorzystywać najpopularniejsze algorytmy maszynowego uczenia do rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów
  1. Podstawowe operacje na danych w Breeze
  • Intstalacja Breeze – Biblioteki do liniowej algebry
  • Operacje na wektorach i macierzach
  • Ładowanie i zapisywanie plików płaskich
  2. Przetwarzanie danych w formacie Spark DataFrames
  • Tworzenie DataFrame z plików CSV
  • Podstawowe manipulacje DataFrames
  • Ładowanie JSON jako DataFrame
  • Ładowanie danych z RDBMS
  3. Skalowanie problemów
  • Przesyłanie zadań do klastra Spark
  • Uruchamianie klastra na EC2
  • Wywoływanie zadań na Mesos
  • Wywoływanie zadań na Yarn
  4. Wizualizacja danych
  • Wizualizacja przy pomocy Zeppelin
  • Tworzenie wykresów z interfejsem Bokeh-Scala
  1. Wprowadzenie do Machine learning
  • Rodzaje problemów dla maszynowego uczenia
  • Taksonomia problemów maszynowego uczenia i przegląd algorytmów
  • Rola Scala w maszynowym uczeniu
  • Narzędzia i technologie ML
  2. Projektowanie i ocena modeli ML
  • Cykl produkcyjny w ML
  • Modelowanie jako proces
  • Walidacja algorytmów i strategie
  • Przeuczenie
  • Kompromis Bias – Variance
  3. Przygotowanie danych do maszynowego uczenia
  • Obserwacje nietypowe
  • Standaryzacja, normalizacja
  • Binaryzacja danych jakościowych
  • Binning
  4. Regresja i Regularyzacja
  • Model regresji liniowej
  • Regularyzacja L1, L2
  • Optymalizacja
  • Regresja logistyczna
  5. Klasyfikacja z Naive Bayes
  • Prawdopodobieństwo warunkowe i twierdzenie Bayesa
  • Klasyfikator Naive Bayes
  • Implementacja do danych tekstowych
  6. Support Vector Machines
  • Funkcje jądrowe
  • SVM
  • Support vector classifier
  • Support Vector Regressor
  • Wykrywanie anomalii
  7. Sieci Neuronowe
  • Feed forward Neural Networks
  • Multilayer Perceptron
  • Funkcje aktywujące, straty
  • Architektura sieci
  • Ewaluacja
  8. Algorytmy genetyczne
  • Ewolucja
  • Komponenty algorytmów genetycznych
  • Implementacja
  • Zastosowanie algorytmów genetycznych
  9. Reinforcement learning
  • Wprowadzenie
  • Q-Learning
  • Implementacja
  • Learning classifier systems
  10. Uczenie bez nadzoru ( z ang. Unsupervised learning)
  • Clustering
  • Redukcja wymiaru
  • Algorytm expectation maximization
  11. Skalowalne platformy
  • Scala
  • Akka
  • Apache Spark