ProgramowanieR

R od podstaw

11 - 13 wrz 2024

Online

2 900,00 zł netto / osobę
Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  R jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych do analizy danych. Jest to równocześnie język programowania, który pozwala na tworzenie skryptów automatyzujących analizę danych. Z pomocą R można tworzyć własne funkcje, przeprowadzać skomplikowane obliczenia, transformacje, analizy statystyczne, budować modele ekonometryczne, tworzyć piękne wykresy a nawet zautomatyzować raport analityczny.Dzięki dużej liczbie osób zaangażowanych w rozwój R liczba zastosowań i dostępnych metod statystycznych ciągle rośnie. R jest program darmowym i jedyną aplikacją, która oferuje dostęp do najnowszych osiągnięć nauki w zakresie metod statystycznych. Na chwilę obecną ogromna liczba instytutów, firm, banków oraz uczelni korzysta z R do analizy danych.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób chcących zacząć korzystać z R:

  • Studentów
  • Analityków
  • Konsultantów
  • Menadżerów
  • Statystyków

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Korzystać z R oraz RStudio
  • Przetwarzać dane
  • Importować dane z plików XLS, CSV, SAS, SPSS
  • Wykorzystywać R do analiz statystycznych
  • Tworzyć powtarzalne analizy
  • Budować pętle i warunkować wykonanie automatyzując prace
  • Tworzyć ładne wykresy
  1. Rozpoczynamy pracę z R
  • Konfiguracja R
  • Konfiguracja IDE dla R – RStudio
  • Przegląd funkcjonalności środowiska
  • Tworzenie projektu
  • Tryby pracy w R: skryptowy, interaktywny
  • Korzystanie z pomocy i poszukiwanie rozwiązań
  • Zarządzanie plikami i folderami
  • Biblioteki – zarządzanie repozytoria
  • Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
  • Ćwiczenia
  2. Podstawy składni języka
  • Wyrażenia
  • Bloki
  • Komentarze
  • Keywords
  • Atomiczne typy danych: numeric, string etc
  • Ćwiczenia
  3. Operatory
  • Arytmetyczne
  • Relacji
  • Logiczne
  • Przypisania
  • Ćwiczenia
  4. Podstawowe obiekty danych
  • Przegląd obiektów w R do zapisywania danych
  • Skalary i wektory – tworzenie, łączenie, obliczenia
  • Macierze i tablice, tworzenie, łączenie, obliczenia
  • Factory – tworzenie, manipulacje
  • Listy – tworzenie, agregacja, manipulacje
  • Data frame – tworzenie, łączenie, manipulacje
  5. Konstrukcje warunkowe i kontrola wykonania
  • Składnia dla konstrukcji if else
  • Switch
  • Wektoryzowane ifelse
  • Zagnieżdżone if else
  6. Pętle
  • Składnia dla pętli w R for
  • Pętla while
  • Kontrola pętli z break oraz next
  7. Funkcje
  • Składnia dla funkcji
  • Wywołanie i argumenty
  • Zagnieżdżone funkcje
  • Funkcje anonimowe
  8. Programowanie funkcyjne
  • Rodzina funkcji apply i zastosowanie
  • Rodzina funkcji map z pakietu purr
  • Safely oraz possible do zarządzania błędami
  9. Debugowanie kodu
  • Informacja o błędzie – traceback, print, browser
  • Debugowanie z RStudio
  10. Kontrola wersji kodu – zarządzanie i utrzymanie
  • Integracja RStudio z Git i GitHub
  • Podstawy Git – Repo, commit, diff, tab
  • Wzorce pracy z Git dla utrzymania kodu
  11. Łączenie z danymi w R
  • Import/export z plików płaskich
  • Łączenie i praca z bazą danych
  12. Przetwarzanie danych – tidyverse
  • Wyodrębnianie danych – subskrypty i indeksy
  • Filtrowanie danych
  • Agregacja danych
  • Tworzenie zmiennych
  • Wykonywanie operacji na grupach
  • Zamiana typów danych
  • Duże zbiory danych
  13. Wykresy – ggplot2
  • Podstawowe wykresy dla 1 zmiennej
  • Podstawowe wykresy dla wielu zmiennych
  • Parametry graficzne
  • Zapisywanie wykresów w formatach png, jpg, pdf
  • Inne wykresy – korelogram, heatmapa
  14. Elementy statystyki w R
  • Statystyka opisowa
  • Rozkłady prawdopodobieństwa
  • Korelacja
  • ANOVA
  • Tesy statystyczne
  • Regresja liniowa
  • Diagnostyka regresji
  15. Workflow projektu
  • Organizacja plików i podział na zadania
  • Rozwiązanie w formie projektu
  • Zarządzanie skryptami
  • Wersjonowanie i kolaboracja
  16. Powtarzalne analizy
  • Projekty w RStudio
  • Knitr/rmarkdown – tworzenie dokumentacji analizy
  • Eksportowanie wyników do prezentacji, PDF i docx
  17. Dobre praktyki
  • Jak nazywać pliki, obiekty itp.
  • Zarzadzanie ustawieniami startowymi R
  • Zarządzanie bibliotekami i wersjami
  18. Case Study – Rozwiązujemy projekt analityczny
  • Definiujemy problem do rozwiązania
  • Ustawiamy projekt i repozytorium
  • Dzielimy zadania i kodujemy
  • Budujemy raport z analizy